Redactie: lm e jaargang no: 12 I iiniiii I 0oo' 18 januari 1980. Zat erdag1400 uur PAROCHIE H.ODA. Week van 19 tot 26 januari v. het 25-jarig huwelijk van Ho Mis t Fleurkens 1980. Dhren Mevr. Teunissen Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag Donderdag Vrijdag: Zaterdag 1 9.00 8.30 II c30 19.00 8 o 00 8 e 00 8.00 1 4 <00 19.00 1 9.00 uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Jrgt. v. Leo Maessen en Anna ffiaessëh - Mooren. Ma and do v. Mevr.* Phi lip sen - Groetelaers. H. Mis v. Jan Spreeuwenberg nms. familie. Gesto jrgt, v. Petrus Hubertus Mulders en Maria -Mulders- Thissen. Maandd. v. Antoon.Verheyen. Weekd. v. Mevr. Coenen - Spreeuwenberg. K.Mis v. óverl. farn. Swinkels - Jeuken. PI.Mis v. Gonda Baghus. - Ho Mis t-.g.v. het huwelijk van Bert Poels en Annie Geurts. Jrgt. v. Jaak Janssen. - H. Mis v. over!, fam. Janssen - Thielen. Misdienaars: -19-.00-uur -Rob v« Ass-en Wilfried- v. Dijkv"(Zaterdag)v Zondag: 8.30 uur: Rob Koonings en Joost v. Eizakker. 10.00 uur: Richard Juwett en Peter Peeters. 11.30 uur: Willy Hendriks en Francis v.d. Hoff - - Weekdagen John Michels en Ko Flinsenberg. - JïET GROMn KRUIS - Binnenkort ontvangen de dames geboren in de jaren 1945 9 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, en 1927 een oproep van de G.G.D. voor een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Voor 'Ysselsteyn is dit gepland op woensdag 13 februari van 18.00 tot 20.30 uur. - Kursussen: Ysselsteyn: Kleuterkursus: Start Z5 februari. - Samen afslanken: Medio februari Voor beide kursussen zijn nog enkele plaatsen vrij. VenrayKleuterkursus: Start 26 maart. Kursus voor a.s. ouders: start 30 januari;- Opgave voor de kursussen bij uw wijkverpleegkundige cf op de Olockert, Br. W. v.d. Einden, wijkverpleegkundigeSpreekuur van ma - vr. van 8.30 - 9.00 uur Tel.: 04780 - 81269. L.V.B Dinsdag 22 januari is de bezinningsavond in zaal v. Dijk in Oostrum. Aanvang 20.00 uur. De onkosten, 3,50, a.u.h, betalen aan een bestuurslid van uw eigen •••■afdeling. Voor het programma zie Y.N.B. van vorige week. Voor de exkursié naar de L.T.S., vnl, de bakkerschoolop "De Hamert", op donderdag 7 februari kunt U zich Ynog opgeven -bij. Mevr. Jenniskens, tel. 260. Deze'excursie duurt van 13-30 uur tot .a. 16.00 uur. We gaan weer met eigen auto's. Meer hierover hoort U t.z.t.. h geld en goode raad Ysselst

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1