Redactie: ülm is e jaargang no 11 Januari 1980, 11 PAROCHIE 'Ho OPAo Week van 12 tot 19 januari 1980, Zaterdag: 19, ,00 uur Zondag: 8, .30 uur: 10. ,00 uur 11 30 uur Maandag 19. 0 0 uur Dinsdag: 8< ,00 uur Woensdag: 8, ,00 uur Donderdag: 8 ,00 uur Vrijdag 14. ,00 uur 1 9- ,00 uur: Zaterdag 14. ,00 uur: 19. ,00 uur Weekd,' v0 vVeekclo v. Weekd. v. Gest. jrg Jan Eerer.c Mevr. Coenen-Spreeuwenberg. Toon Franssen. t, v. Albert Fleurkens en .Elisabeth Claessens.-. Maand3v« Mevr. Swinkels - Heiligers. HoMis uit dankbaarheid. Maand do v. Mevr. Arts-Gielen. Maandd. v. H, v. Lipzig. Ho Mis'tog.v. het 25-jarig huwelijk van Dhr. en Mevr. Derks - Arts. H.Mis v. Gerardus' Vullings en Hendrika Vullings-Janssen H.Mis t.g.v. het 25-jarig huwelijk van Dhr. en Mevr. Fleurkens - Tennissen. Jrgt. v. Leo Maessen en Anna Maessen - Moeren. MisdienaarsZaterdag: 19.00 uur: John Michols en Ko Flinsen'oerg. Zondag: 8.30 uur: Rob v. Ass en Wilfried v. Dijk. 10.00 uur: Rob Koonings en Joost v.d. Elzakker. 11,30 uur:. Richard Juwett en Peter Peeters. Weekdagen: Willy Hendriks en Francis v.d. Hoff Mededelingen: De opbrengst van de kollekte voor Oostprie'sterhulp was 1 .500, Keel hartelijk dank namens Mensen in Nood en ook namens" Broeder Robertas. Willen degenen waarvan wij de Gezinsbijdrage 1979 nog niet mochten ontvangen dit nog voer 15 januari a.s, doen. Ook uw bijdrage is van harte welkom, maar a.s. dinsdag moeten we het jaar 1979 afsluiten. Gaarne zeggen wij U bij voorbaat dank. LJ B; 1 Maandag 14 janusri is er weer cm 19.30 uur kienen in cafe v. Dijk. Mevr. v.d. Boogaard zal deze keer van het bestuur aanwezig zijn. Woensdag 1b jan. uitwisseling met--de K.V.0. uit Rips. Bijeenkomst aan de'kerk om 19.15 uur. Vertrek met eigen auto's. Bezinningsavond op dinsdag 22 januari in zaal v. Dijk,""Mgr. Hanssenstraat 20 te Oostrum,- voor alle leden van de L.V.B. kring Venray Onderwerp: "De kwetsbaarheid van het moderne huwelijk" door dr. P. Coenen. De heer Coenen is priester en verbonden aan de kerkelijke rechtbank in Roermond. Hij kan vertellen uit* de praktijk. De onkosten zijn 3,50. Opgave kunt U doen bij Mevr. Michols, tel. 563 tot 14 januari. Donderdag 7 februari gaan we op excursie naar de L.T.S. op de Hamert in Wellerl-ooi. Als enige school in de omgeving heeft zij de opleiding yoor bakker in haar leerpakket. Daarom zal vnl. dit toegelicht worden en te bezien zijn. Opgave voor deze excursie is mogelijk tot 26 januari, bij Mevr. Jenniskens, tel. 260._Er .kunnenmax. .40...personen deelnemen. GEMENGD KOOR Wallen ae dame s van hot gemengd koor de H. Mis komen zingen op vrijdag 18 januari om 14.00 uur voor hot bruidspaar Derks - Arts. geld en goede raad Y sselsteyns Nieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1