(0) Redactie: ie e jaargang no: 10 4 j anuari 1 980 0 PAROCHIE H.ODA. Week van 5 tot 12 januari 1980. Jrgt. v. Gerardus Fleurkens en Anna Fleurkens-Pouwels* Jrgtf v. Frans v. Soest en Anna v. Bracht. Gest. jgt. v. Martinus Janssen en Maria Janssen-Droesen Jrgt. v. Harrie Stiphout. Maandd» v. Jan Spreeuwen "berg. Weekd. v. Mevr. Coenen*-Spreeuwenberg. - Weekd» v. Toon Franssen. H.Mis v. overl. fam. Mulders-Maessen» H.Mis v. Mevr. Coenen-Spreeuwenberg nms. buurt. Weekd. v. Jan Eeren. Zaterdag: 19.00 uur: Zondag 8.30 uur: 10.00 uur: 11 .30 uur: Maandag 19.00 uur Dinsdag 8.00 uur Woensdag 8.00 uur Donderdag: 8.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 1 9.00 uur: Misdienaars! Zaterdagt 19.00 uur: Willy Hendriks en Francis v.d.Hoff. Zondag: 8.30 uur! John Michel-s en Ko Flinsenberg. 10o00 uur) Rob v. Ass V/ilfried van Dijk. 11.30 uur: Joost v.d. Elzakker en Rob Koonings* Weekdagen: Richard Juwett en Peter Peeters. en MEDEDELING: Mag ik- U allen nog herinneren aan de extra kollekte die dit weekend gehouden wordt voor Oostpriesterhulp. Bij voorbaat dank voor Uw bijdrage voor onze medemensen in nood.. KINDERKOOR: Op zaterdag 5 januari zal het kinderkoor de H.Mis muzikaal opluisteren. Hartelijk dank aan allen die zich met Kerstmis en Nieuwjaar zo geweldig hebben inge zet om de diensten zo mooi 'te verzorgen. En natuurlijk allen heel hartelijk dank voor de- geweldige opkomst, en voor de goede wensen die-wij van velen mochten ont vangen, mede namens pastoor Janssc-n en Pater de Hosson.- - Pastoor J. v.. Uden. L V B Dinsdag 8 januari en 15 januari is er, wegens grote belangstelling, voor- en -na de middag gespreksgroep bijeenkomst in zaal Roelanzia. Degene die zich hier voor opgegeven hebben krijgen nog telefonisch bericht in welke groep zij ingedeeld zijn en hoe laat men begint. Woensdag 16 januari uitwisseling met de K.V.O. afd. Rips. Hiervoor kunt U zich nog tot 8 januari opgeven bij Mevr. Stevens, tel. 628. Het LOURDESKOMITË organiseert vrijdag 11 januari a.s. in Zaal Halfweg te Venray- Oostrum een gezelligheidsavond mot medewerking van de Razelkapel en de buui?reedner BERT HEYNENTevens grote Tombola met veel en waardevolle prijzen. Gelegenheid tot dansen. Entree 2,50 p.p.. Komt U ook dan het Lourdeskomité een of meer zieke of gehandicapte kinderen uit de Gemeente Venray laten deelnemen aan de kinderbedevaart naar Lourdes in 1980. U BENT VAN HARTE WELKOM OM 20.00 uur. Inlichtingen bij: L. Pouwels, Puttenweg 16. FANFARE ca A.s. Maandag bestuursvergadering van de fanfare na de repetitie om 21 30 uur geld en goe<Je raad Ysselsteyns Nieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1