Srïï c; co, J Q"S" ai 711Q 4 Jr Redactie: 17 e jaargang no WELKOM i_N_ VERBOUWD JEUGDGEBOUW OPEN DAG VOOR JONG EN OUD in ji üüuiütt/ y iib 3 1 'lecember 1978» 5 Parochie Ho0da. 1e zondag v.. d. Advent., Z'ondag: 8', 30 uur: maandöienst voer W, In 't Hulst. •10.00 uur: Hoogmis., jaarget.v.Thomas Michels en echtgenote en overleden familie. '11.30 uur: Maandienst v. Hubertus Koonings. -8.00 uur: leesmis t. intentie v,d. fam Swinkels-Jeuken. Maandag Dinsdag: 8.00 uur: leesmis v„ Gerardus 0 w oenen, Woensdag: 3.00 uur: leesmi.s v, Petmnella Stiphout-Poels, Donderdag:8.00 uur: leesmis v. Godefridus Puts. - 13»30 uur; Huwelijksmis v.h. Bruidspaar Kömhoff-Bos, Vrijdag: hoogfeest v.d. Onbevlekte Ontvangenis van Maria. 8.00 uur: leesmis tot zekere intentie. Zaterdag:14.30 uur: H.Mis uit dankbaarh. -bij het 25-jarig huwelijk van het echtpaar Philipsen-v.d.Sterren. 19.00 uur: H.Mis v.d, o ver 1. v.d-. fam. v/innen-Ho lt er mans Misdienaars: zaterdag 19*00;John Mfchels en Willy Hendriks. Zondag: 830Henny Michels en Rob Koonings. 10,00: Robert v.Ass en Richard Juwett .30: Robert Stevens en Francis v-d. Hoff, Mededeling: Naar vorige week is bekend geworden zal Pater de Hosson niet de nieuwe pastooDi: van Ysselsteyn warden. Een aantal met elkaar samenhan gende oorzaken, waarvan vooral zwaarwegend zijn gezondheid en leeftijd, hebben hem uiteindelijk na veel beraad doen besluiten om de funktie van pastoor van Ysselsteyn niet aan te nemen.Het kerkbestuur is nu zoekende naar een andere geschikte kandidaat in overleg met het Bisdom. BIJ GELEGENHEID VAN DE VERBOUW VAN HET' JEUGDGEBOUW DE KOEL" HOUDT DE STICHTING JEUGDCENTRUM en de STICHTING JERA70 in samenwerking met de STICHTING PEUTERSPEELZAAL cp DECEMBER a.s. van 14.00 tot_20.00_uur ZONDAG IEDEREEN, vooral de ouders, zijn van harte welkom,, U hebt de gelegenheid om het verbouwde Reugdgebouw te bekijken en tevens de aktiviteiten te bezichtingen, Tevens dia-vertoning JeugdwieIerronde. Tijdens deze open dag zijn er demonstraties van: HANDVAARDIGHEID, DISCO-Mu- ziek( in het belang van de ouderen wel zacht terwijl de leidsters van de Peuterspeelzaal uw kleine kinderen graag bezig houden. En als klap op de vuurpijlom 5.00 uur; BEZOEK VAN SINTERKLAAS en ZWARTE PIETEN voor ALLE KINDEREN van Ysselsteyn,en de ouders). U KOMT TOCH OOK s> geld en goedo raad /I XI ïeuws -"WW

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1