m Redactie. \mm JoJUL "b 737) 17e jaargang no nennn i"b Jj .«—J 10 November 1978. PAROCHIE HOPA32e Zondag; door het jaar,, Zondag; 8,30 uur jaargetijde voor Louis Ousters, 10 uur Hoogmis'gesticht jaargetijde voor Simon hemmens, 11.30 uur H.Mis voor Frans Janssen. Maandag: 8 uur leesmis voor Martin Hendriks. Disndag: 8 uur maandienst voor Gerardus in ft Hulst. Woensdag: 8 uur maandienst voor Wim in 't Hulst. Donderdag:8 uur leesmis voor Maria Wismans- van Vegchel, Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Arts- Jennèskens, 14.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Spee- Swinkels. Zaterdag: 19,00 uur gesticht jaargetijde voor Martinus Rubers en Gerarda Arts Zondag: 8.30 uur Robert van Ass en Richard Juwett, 10 uur Robert Misdienaar Stevens en Francis v.d. Hoff, 11.30 uur John Michels en Willy Hendriks. P.s. Per abuis zijn in Peel en Maas onjuiste misintenties en mistijden vermeld Deed U al mee met de GEZINSBIJDRAGE voor 1978Wacht niet langer, maar doe het NU l i Bij voorbaat enze dank. GEifSNGD KOOR, Willen de dames van het gemengd koor de huwelijksmis komen zin gen cp Vrijdag 17 November om 2 uur voor het bruidspaar Spee- Swinkels. kthJLï. in verband met de toneeluitvoering van'de toneelvereniging, wordt het kienen van Maandag 13 November verschoven naar Dinsdag 14 November bij A.van- Dijk. 'UJSSELSTEYN LEEFT is een dorp zonder verenigingen, of zonder bedrijfs- s ons dorp zo groot en actief dat de verenigingen zich wven GELUKKIG i goed kunnen handhaven. De volgende week ZONDAG 19 November zullen de verenigingen pouseren in het Gemeenschapshuis, uitgenodigd door onze ondernemers, hier uit onze gemeen schap, die ook hun bedrijven zullen uitbeelden. U komt op die Zondag toch ook eens kijken wat er in IJSSELSTEYN LEEFT. FANFARE etitie, I.v.m. de toneeluitvoering is derepetitie Maandag 13 November a.s.om 19.30 uur in De Koel. H.B.S. ONS GENOEGEN. •Zondag j.l. schoot het Limburgs team tegen Brabant in 'lo. Limburg won deze wedstrijd met 166 punten voorsprong. Uitslagen van onze teamleden; J.v.d. Broek 472 p.; Ii.Stevens 459 p.?' P.Spreeuwenberg 455 p. P-*CPo7',k!x 4-39 p» 5 Vrijdag 10 November 1978 wordt bij H.B.S. St.Anna(Halfweg) de 3e selectiewed strijd 3 pijion verschoten (1e groep). Zaterdag schiet de 2e groep. Dinsdag a.s. wintercompetitie, en donderdag schieten wij in Gemert een vriendschap pelijke wedstrijd, aanvang. 20.00 uur, vertrek 19.15 uur. IjQ A*» .iv. geld en goede raad O .-d2. i Nieuwsblad xy»» - T 1' 1 fc J m m T -»'r 'I .1 1 *T MM I

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1