VERVOLG; H.B.S. Ons Genoegen. A.Franssen 412 (2) P.Kessels 177 (1) D.Verstegen-L. 695 J. van Gassel 238 (1 J'.Koonings 785 'J.v. Wylick 515 (2) Ao Hellegers 616 A.Lemmens 487 KCfflBALV5HENIGINGUitslageïl gespeelde wedstrijden; SPSS. - Senioren 1 5-6 Aspiranten 2 - De Merels 2 0-18 Junioren a - De Merels a 4-1 De Merels 1- Pupillen 1 1"-S Junioren b - Olympia a 1-1 Pupillen 2 - De Merels 2 0-0 Aspiranten 'i - Maaskorf 1 0-8 Wedstrijden voor zaterdag 4 November a.s.; Junioren a is vrij* Junioren b - DOT.' aanvang 14.00 uur. Junioren c- SVSH.a aanvang 13.00 uur Aspiranten 1 is vrij, Aspiranten 2 is vrij. Pupillen 1 is vrij. Pupillen 2 is vrijPupillen 3 en 4 zijn vrij Wedstrsijden voor Zondag 5 November a.s.; Senioren 1 - de Horst', aanvang 12.30 uur Hr. N.Arntz. 2 - KCHB11.00 .-Hr. Th. van Dinther. Rijden voor zaterdag_1 ^„November^^s Junioren b; van Osch Meerselsepecl, v.d. Ven Jan-poelsweg,Verhoeven Heid- sepeelweg. Junioren CJanssen Reurneseweg, Hinders Kerkweg. TRAININGSTIJDEN SPORTZAAL LAGERE SCHOOL. A.s. maandag 6 November beginnen alle teams weer binnen te trainen. Let goedop welke tijden dat je moet trainen, daar het heel anders kan zijn dan je nu gewend bent. Senioren 1s Donderdag van 21.00-22.00 uur. Senioren 2; Donderdag van 20.00 -"21.00 uur. Senioren 3; Donderdag 19.00 -"20.00 uur. Junioren A: Woensdag van 19.00 -"20.00 uur. Junioren Bh; Woensdag van 18.00 - 19.00 u. Junioren C; Donderdag 18.00 - 19.00 uur. Aspiranten 1, 2 en 3;Dinsdag 17.30 -19.30 uur. Pupillen 1 en 2; Maandag 18.00 - 19.00 uur. Pupillen 3 en 4Maandag 17.ÜC -~TtT.00 uur. Eind November beginnenwe weer net de micro-competitie. De wedstrijden worden van tevoren in IJNB. bekend gemaakt. Toneeluitvoering op 12 en 13 November a.s. Te koop i#g0 ipyf0n,groenvoe- dergewas Te bevragen bij; G.Pleurkens, Puttenweg 13, tel318 Z2Hè5_5_S2ÏÊ5È2ïi DISCO- avond met Disco.show, MAN of ACTION. Aanvang1900 uur Zaal Roelanzia. Gemeenschapshuis Dg carnavalsvereniging houdt haar jaarlijks ledenbal in het Gemeen schapshuis op 10 November, met het orkest; "De Jessica's" Zal op 19 November in het Gemeen schapshuis 21 verenigingen en 19 VZ0-ondernemingen uitbeelden Het wordt een be zienswaardigheid voor ons peeldorp. SPECIALS AANBIEDING Dames Roots-laarzen van f.89.90 nu f60 Dameslaars plat van f.1 24.90 nu f.90.bij Pred van Dierendonck, tel.388

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 6