xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PONYCLUB' "De welshruiters Kienen. Maandag 6 November is het weer kienen voor de ponyclub. Mógen wij de ouders van de.ledon vragen om ons d.m.v. het kienen ook te steunen. Aanvang van het kienen is 19.30 uur. Onderlinge wedstrijd. De onderlinge wedstrijd die gepland was op Zondag 5 November is verschoven naar Zondag 12 November, dit- in verband mét Al lerheiligen. - RUITERCLUB v Uitslag concours te Meerlo r ie prijs. Springen M.s H.Janssen Springen L.s L. van Asten met oli- Odeur 2e prijs. H.B.S. ONS GENOEGEN. ,T Het ie zestal van ons wisr de vriendschappelijke wed strijd tegen Mierlo-Hout te winnen met 1358 p. tegen 1345c Het 2e zestal verloor met 1248 togon 1225 p. Uitslagen 3-pijlen selectiewedstrijd vrij dag en zaterdag j.v.d. Broek H.Stevens P.Clerkx P.Spreeuwenberg J.Michels J. Koonings 547. p. 543 538 530 541 526 C.Janssen Pr. Janssen M. van Hooi' D.Versten -L. Th. Hellegers 517 501 495 465 425 P .Om plaatsruimte te besparen plaatsen we de uitslagen van de wintercompeti tie om de 3 weken. Tussen haakjes staat het aantal wedstrijden van diegenen die neit alle 3 de wedstrijden hebben geschoten. De namen staan in alfabe- Elke wedstrijd zijn 30 pijlen. tische volgorde W.Arts 443 J.v.d.Broek 559 MBus 218 B. Camps 527 J.Claessens 455 ThClae ssens728 P.Celrkx 808 A.Pleurkens 501 (2) M. van Hoof A,Janssen C. Janssen P. Janssen G.Janssen Th. Janssen J.Janssen A.Jaspers 775 500 795 730 713 760 362 164 (2) (2) (1) J.Michels 816 L.Philipsen 813 P. Smets 656 PSpreeuwenberg 813 H.Stevens 832 W.v.d. Ven 630 M.Verhoeven 440 M.Verstegen 496 zie verder. (2) (2) Yss o 3-Resia 10-3 "SoV-YSSELSTEYN" HegelsAi-Yss.A1-1-2 Yss.A2-Ven.ray A42-0 YsSoO_l—DIS 31 4—1 W1 Horst 05-Yss 0B2-0-0 GriendtsUoEl—Yss 0E2—4-0 Swolgse 8.-Ysselst.1aanu.14.30 u.-bijeenk,13.0D Ysselst „2-Sparta 2aanu.14.00 u.~(H .Klaasens) a\l\l 2—Ysselst o 3-aanu.14.30 u .-uertr 1330 u.. Ysselst.4-Begelsom 5—aanu.11.00 u.-(?) u n el dersloc;4—Ysselst 0 6 aanuell 000 u u (WoKuys)o 3c Gielens rtr.10.00 u Ysselst.aiVrij, 1tt- Ysselst.BIVrij \j„ hQn m v. u-rxsndsch So li2-HRl, BI—aanv. 14.00 ucomp YsselstCl-Leunen Claanu.12.00 u.-(beker). Y. ,C2—Panningen C3aanw-.13.00 u.-( uriendsch Panningen C4-Yss.C3aanu. 13.00 Ysselst.Dl-Venray 01aanu.11.00 Venray D4-Yss.D2aanu.11.00 u,-uertr.10.15 u.(fiets). Ysselst.D3-Hegelsom 02aanu.11.00 u. MM El-YsssltsLI aanu.10.00 u.-uertr. 9.15 u. (busje). n ITT" L AG EM Bl~ I Ut' x—-J.— America 2-Yss23-1 fielder sic 3~Yss* 4-9-0 üJanssum 4—Yss5--G-2 Yssoö-Wanssum 50-Q Yss.Cl-Arnerica Cl«1-3 Yss o C2—l/snray C4-1-2 Leunen C3-Yss 0 03-0--1 Yss c D2~ld f Horst D40-3 W'Horst Dl-Yss.Dl5-0 Vabray D7-Yss.D3-4-2 Yss E1-0ostrum El—1-3 X X XX XXX X X X X X X XX X XXX'XX XXX X XXX XX X X X X X XXX X X XXX X X'X'XXX XXX XXX X X X X X X X X X X SjT!ü9jLEJi-Prc£yraajDor. zaterdag 4-ein zondag 5 no v.: Zaterdags Ysselst.5-TÜP 3aanu.sl5.00 u.-~(?) Zondaq 5 nou. 2 mi .l-rr,nrMXX^<XXXXXXXXXXXXXX)<XXXXXXXXX:X':<XXXXXXXXX><XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PRtN. ;-P.rogramLma yoor zaterdag 4 nov.s Penningen A2—Yss A2aanu.14.00 u.-u~13.CG u .-rijden s Claessens loiuie bus je U.-U.12.15 li r ijden sKoonings(uriendsch.) u. -< Yss.E2-Arnerica Elaanu.10.00 u. r[-TrrT,.,r-M><X^X^XXXXXXXXXXXXXXXX><XXXXX><XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX><xxx>::XXXXXXXXX uliERAINiEN; Zaterdag 4 nou.Ysselst,-Handel-aanu.15.30 u. «UT.»—murtll-

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 5