Redactie: ud$il®ilJ4llIlL^ i7:e jaargang no: 1 O Oi O 3 November 1978.' FAROCH15 HOSA- Hoogfeest van Allerheiligen. Zondag; 8,30 uur -H. Mis voor Peter Joh. Philip sen, 10 uur Hoogmis voor de overleden familie Wismans-Droesen-Gooren, 11.30 uur H.Mis voor Pe~ trone11a Cox-de Lauw. 15.00 uur Allerzielendienst en processie naar het kerkhof. Maandag; Allerzielen, 8 uur leesmis voor Jacob Arts, 19-00 uur HJus voor alle overledenen van de Parochie, - -• L_nsdags 8 uur leesmis voor Jac.Janssen. Woensdag; 8 uur weekdierst voor Hendrika Vullings—Janssen. Donderdag:8 uijr maandienst voor Gerrit Thoone. Vrijdag; 8 uur maandienst voor Wilhelmus Lemmers, - Zaterdag: 19,00 uur H.Mis v.d,. overl.familie Wismans-Proesen-Goorenv - i:iisdl£.^££A Zondag: 8.30 uur Hcnny Michels. en Rob Koonings. 10,uur Robert van Ass en Richard Jüwett, 11.30 uur_Robert Stevens van Francis v.d. Hoff:, Overweldigd door de massale dankbetuigingen die ik heb mogen ontvangen bij mijn afscheid éls'Pastoor van IJsselsteyn, moet ik wel van deze weg gebruik maken -'om U, allen mijh oprechte en hartelijke dank to brengen, Het prachtige cadeau dat ik van de Parochie mocht ontvangen en de vele ca- deaux van.de verschillende verenigingen'zijn voor mij een bewijs van Uw sym pathie, die mij diep getroffen heeft,. Ofschoon nier meer Pastoor van IJssel steyn, blijf ik emeritus Pastoor van IJsselsteyn. Nogmaals mijn hartelijke dank. Overige medcde 1 ingen\,,/aarnernend PastoorTot de benoeming en installatie van een nieuwe pastoor van onze parochie zal emeritus-pastoor Janssen het v etoorschap van IJsselsteyn blijven waarnemen. Klokkengelui, Nu de parochievergadering heeft ingestemd met de bouw van een nieuwe klokkentoren, zal het nog enige tijd kunnen duren voordat er weer nor maal klokkengelui in IJsselsteyn mogelijk is. Daarom is op het carillon „nan een mimitatie van een diie-tonig klokkengelui aangebracht dat in piaats var- de klol zal "luiden" bij het angelus en voor de missen. Aangezien evenwel het carillon en. dit klokkengelui gekoppeld is moet U er rekening mee houe.en- dat dit klokkengelui 1 a 2 minuten later begint dan do tijd eigenlijk aan geeft. Trouwens weet U dat dat de tijd bij volle uren wordt bepaald door neo BEGIN" van het dan te suelename1odietje van het carillon, hetwelk dan wordx gevolgd door het aantal urenslagen. Wanne r een carillon aan het uren-slag werk is..verbonden is zulks gebruikelijk omdat het ene melodietje langer kan zijn- dan het andere. Als nu de urenslagen als tijdmeter werden aangemerkt dan zou er door de lengte van het melodietje toch tijdsverschil op„reden, s'Nachts als er geen melodietje wordt gespeeld komt de urenslag precies op tijd- KLEUTERSCHOOL-QUDERVLRZNIGINSj. AoS„ maandag 6 November gaat tijdens de win terperiode de schoolbus rijden, Do schooltijden zijn in verband, hiermee als voigt: s'Morgens van 8,45 - 11 .45 uur, s'middags van 1 - 3 uur. Allen-woens dags van 8.45 - 12.00 uur. gold en goede rosd

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1