Redactie: 16 e jaargang no: 50 13 October 1978» PAROCHIE H.ODA, 28e Zondag door het jaar. Zondag; 8.30 uur H.Mis uit dankbaarheid, 10 uur Hoogmis gesticht jaargetij de voor Piërre en Harrie Janssen, 11.30 uur H.Mis voor Jozephine - Hemmens- Smits. >.andags 8 uur leesmis voor Martin Hendriks, Disndags 8 uur maandienst voor Gerardus in 't Hulst. Woensdags 8 uur weekdienst voor Hendrika Vullings- Janssen. Donderdags8 uur maandienst voor Wim in rt Hulst. Vrijdags 8 uur leesmis voor Jacob Plinsenberg, 14.00 uur hu wel.' het bruidspaar Egelmeers- van Dijck. Zaterdag; 19.00 uur jaargetijde voor Peter Johan Philipsen» 'Mis^enaars^ Zaterdags 1 9.00 uur Henny Michels en Rob KooningsaZondags 8-30 uur Robert van Ass en Richard Juwett, 10 uur Robert Stevens en i'rancis v d. Hoff, 11.30 uur Eugene Einders. Maandag 16 October is er om 19.30 uur kienen in cafe v.Dijk. Van hex bestuur zal deze keer Mevr. v.Vegchel aanwezig zijn» Voor de discussieavon voor de agrarische vrouw op 24 October te Venray kunt zich nog tot 8 Oct opgeven bij Mevr.Michels, tel.563. Verdere bijzonderheden zie IJNB'. verleó^r week. Op 25 October is de speurtocht. U kunt zich hiervoor opgeven bij Mevr. van Ooi tel.218Meer bijzonderheden zie IJNB. volgende week, Mogen we degenen die zich opgegeven hebben voor de re vu op StcAnna, a.s. Vrijdag 20 October verzoeken om 5 uur klaar te staan, dan wordt men aan huis opgehaald» KIEUTERSCHO^L-OTOERVERENIGIITGstvacantie Dc kicutors hebben herfstva- cantie van Maandag 16 October t7m Vrijdag 20 October. De algemene ouderavone zal gehouden worden op 16 November. U krijgt hierover nog nader bericht» AQPJLl Willen de dames van het gemengd koor de huwelijksmis komen zin gen op Vrijdag 20 October om 2 uur voor het bruidspaar Egelmeers- van DijcZx- a.s. maandagavond 16 October is de ouderavond in de Peuter speelzaal, aanvang 8 uur. De herfstvacantie is van 16 October t/m 20 October S°- -- Vanavond, morgenmiddag- en avond en zondag worden j.n ho Gemeenschapshuis de e .rste selectiewedstrijden, 3-pijlen systeem, ge echo wn- Schutter.s, zorgt op tijd aanwezig te zijn. Zondag a.s. wordt in Budel ae re turnwedstrijd geschóten tussen Belgies-Limburg en Nederlands-Limburg... Wij we sen onze teamleden J.v.d. Broek, H.Stevens, P.Clerkx en P.Spreeuwenberg eel succes. Do uitslagen van de wintercompetitie komen voortaan elke 3 wedstrij den in IJNB. geld en goede raad Ysselsteyns

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1