J Redactie: 16 e jaargang no: 48 29 September 1978. PAROCHIE H.ODA, 26e Zondag door het jaar. 8.30 uur weekdienst voor Hendrika Vullings-Janssen, 10 uur Ho°S- mis gesticht jaargetijde voor Peter Claessens en Iv.echtilda vamk gen, 11.30 uur leesmis voor de overleden familie Thijssen-lerhoeA 8 uur leesmis voor Maria Wismans— van Vegchel. j/moua6i 8 uur maandienst voor Maria Verhoeven-Arts. Woensdag; 8 uur leesmis voor Maria Vergeldt- Burgers, Er. 50 uur Aas uit dankbaarheid bij het 40-jarig huwelijk v.Asten-Janssen. Donderdag:8 uur leesmis voor Petronella Stiphout- Poels. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan de verering van net h Hart van Jezus, 8 uur jaargetijde voor Antoon van Asten. Jaterdag: 19.00 uur H.Mis voor Gerardus Coenen. misdienaars^ zaterdag: 19.00 uur -Eugene Einders en Richard Juwett^ Zondag: 8.30 uur John Michels en Willy Hendriks, 10 uur Henny Michels en Rob Koo nings, 11.30 uur Robert van Ass en Richard Juwett, Zondag: Maandag Dinsdag: EINDE ZOMERTIJD De zomer 1978 spoed naar het einde, en zo zal dit weekend en vel in de nacht van verband met het einde Denkt U hieraan als U verdragen het niet om uur latei stilstaan. op Zondag EEN UUR worden i October de klok in TERUGGEZET' Zaterdag 30 September van de zomertijd 1978,__ zaterdagavond naar bed gaat. Let wel: sommige klokke, te v/orden teruggezet, dus aan kunt U deze beter een Maandag 2 October is er weer kienen in cafe van Dijk. I.v.m. de_ win tertijd beginnen we weer om 19.30 uur. Van het bestuur zal deze koer Mevr. Arts-Tacken aanwezig zijn.Zoals U in het jaarprogramma heb.t kunnen lezen wordt er een haak- en breicursus gegeven, Tijdens de jaarvergadering hebbe: .zich hiervoor al verschillende leden opgegeven, zodat er al bijna een curs •ol is, en er nog maar enkele plaatsen open zijn.Mocht er nog meer belang stelling zijn dan wordt er op 24-31 October, en 7/14—21 en 28 Nov. een 2e cursus gegeven,s'midags van 13.30-15-30 uur. In deze cursus zal vnl.het h ken aan de orde komen, het "lezen"van breipatronen zal ook behandeld worde: Deze cursus wordt gegeven door Mevr.Folkerts-v-d- Voort uit^Oostrum. Do ko ten zijn afhankelijk van het aantal deelneemsters. Opgave voor zaterdag 7 October bij Mevr. Michels tel.563. Verleden jaar is er in samenwerking met de S.E.V., Sociaal Economische Voorlichtingsdienst een gespreksgroep agrar sche vrouwen opgericht. Vanuit deze groep wordt er een boelhoud cursus gogev van 5 lessen,te beginnen op maandagmiddag 30 October van 13.30-+ 16.00 uur Hiervoor zijn nog énkele plaatsen vrij. Mocht er nog meer belangstelling zijn dan zal er in het voorjaar van 1979 een tweede cursusgegeven worden. Deze cursus is gericht op het zelfstandige agrarische bedrijf, en er zulle de volgende onderwerpen behandeld worden: het bijhouden van een bockhoudin met fiscale wetenswaardigheden, aftrekmogelijkheden,gezinsfinanciën,hearo- ting enz. Degenen die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich tot i5 0c opgeven bij Mevr. Michels, tel.563. In de maand October zal Mevr. Arts-Tac ken de zieke leden in het ziekenhuis bezoeken, tel.04932-369. DENKT_U_ER_AANj. Donderdag„.1 2 October, PAROCHIEVERGADERING 1l l geld en goede raad N ieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1