!g) m^ËéÉm Redactie: i^e jaargang no: 46. PAROCHIE H-. PDA, 24e Zondag door hot jaar,, Zondags 8.30 uur H.Mis voor Mathijs Smeets en Emilia Janssen, 10 uur Hoog mis,gesticht jaargetijde voor Hubertus Maessen en Jozefa Swinkels 11.30 uur maandienst voor Hubertus Koonings. Maandag: 3 uur maandienst voor Gcrrit Thoone. Ju-Hsdags 8 uur maandienst voor Wilhelm Lemmens. 'oensdag: 8 uur leesmis voor Martin Hendriks. Donderdag:3 uur maandienst voor Gerardus in 't Hulst. Vrijdags 8 uur maanddienst voer Wim in 't Hulst. Zaterdag: 19.00 uur H.Mis voor Gerardus Spreeuwenberg cn Maria Verlinden. Zaterdag19.00 uur Robert van Ass en Richard Juwett. Zondag: 3.30 uur Robert Stevens en Francis v.d. Hoff, 10 uur EugeneEinders11.30 uur Henny Michels en Rob Koonings. Maandag 18 September om 20.00 uur "KIENEN NIEUWE STIJL" in cafe van Dijk, Wat houdt "NIEUWE STIJL" in Het volgendes men kan minimaal twee__ kaarten en magimaal vier kaarten kopen a ±'.2.50 per stuk. Er komt wel f.1.- bij voor een kop koffie. Dus twee kaarten f,6.drie kaarten f„8.50 en vi kaarten f.11.EEN VOLLE kaart is kien. Verder zal er steeds een bestuurs lid aanwezig zijn 'voor het afroepen van de nummers, As.Maandag is MevrJen- niskens aan de beurt. D' "e manier van kienen zullen we proberen tot Kerstmi en dan weer -nader bekijken, We hopen hiermee een oplossing gevonden te heb ben, zodat vie weer veel kienliefhebsters mogen begroeten. Verder willen we ■hij deze Mevr .Arts--Flsurkens hartelijk bedanken omdat zij zich bereidt heef erklaard om samen met Mevr, van Ooi het kienen te verzorgen. VEEVBRZEIfflRING. week is bij de Rabobank de premie afgeschreven van de September-schatting, plus de premie van de bijschatting van Mei tot Septem ber. De premie bedraagt voor de koeien en de pinken. ribb Zondag j.l, ging de jeugdrumband op concours in Kronenberg. Onder leiding van Cees Pijnenborg behaaldc-n zij op een punt na de 2e prijs„Profic Op zondag 17 September zal de senioren-drumband deelnemen aan een concours ie Mierló (NB.)', in de Erc-dcvisic (Hoogste). Zij zullen om 15.30 uur optrc den onder leiding van H.v.d.Vleuten en W.Sanders. Bestuur en supporters woi den om 14.00 uur bij het Gemeenschapshuis verwacht voor gezamelijlc vertrek. Ook de junioren kunnen meegaan om hun grotere broers te besluisteren. Het 7 siuur wenst U veel succes toe in Mierlo op maandag 16 October is er een ouderavond ir do peuterspeelzaal. Houdr deze avond alvast vrij. Er komt nog nader bericht 1 ieromtrent in dit blad. 15 September 1978. x geld en goede raad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1