LL.T.B. Y sseisteyn i ke'+o *n.?o 39.— MEDEDELINGEN 'Deze week brachteiï v/ij in rekening per 100 kg. voer de voornaamste producten, voor eenheden boven 1000 kg. exclusief 8.T.W. franco boerderij ei; af magazijn. by-biggenmeel 3aby-biggenkorrel Biggonopfokkorre! L^iggenstartmeol Biggenstartkorrel Sie.chbnrkonsmeel 3 la c ntv a rken gkorre Zeugenmes! Zeugenkorrel V oil. Qpfckmeel Voli. Gnfokrree! II Veil. batterijmeeS- v .lerijmeel extra Biaadkuikenkorrel rjraadkuikenkorrel wit 5U70 Kalkoenkorrel 1 62.20 55-70 Kaikosnkorrel II 60.70 129.50 Siachtkalkoonkoirel lil 59."20 *45.70 D.M.V.-groen 176:10 Baby-kalverkorre! 0 '40.60 Weidekorre! 31.90 Rundveekorrel stand 36 38.10 Rundveekorrel energie 35.20 Weidekoekjes 5*4.20 Rundveekoek stand 39.10 30. ho Rundveekoek E.R. ^9.50 Mineraienkorrel 38.10 50.-— Mineralenkoekjes 59.10 Rundveekorréi 1 lyh 60.30 Biggen.battarijme.el 59.20 minimaal 1 COO'-S- 2:" 00 kg. "e-30 WEES "UliVÏG OP VOER Niet alleen wat de aankoopprijs betreft, doch oor: wat de dage lij} se voedergift betrcfu* Voer nieb te vcelf Hoe komt U hier achter Door af en toe"eons de dagelijkse voedergift te wegen, en de voederconversie in de gaten te'hou- den, Eedenk echter wol- dat de voerkoston/kgbelangrijker zijn dan een lage VeC9 op zich* per": morsen mogelijk* Maak gebruik van morsranden of roosters op voederbak- 'i en goten, Voer niet te veel voer ineens o bovenstaande geldt altijd, maar nu vooral bij de lagere prijzen van de eindproducten,, kleine verschillen hebben grote gevolgen bij grotere aantallen. Probeer daarom Uw v o e d e rk os t en_kg gr oei zo laag mogelijk te houden» Wilt U adviezen in deze, of hulpmiddelen om cijfers te verzamelen ?a Wij zijn U graag van dienst,een telefoontje is voldoende* IJ 0 11 H E li G A A S in diverse maten en kleur en-c- S C i I OEI KJ 101 xl-'EN en KLOMPEN. II A V E P-- Bedrijfskleding^ 1 or. e el'v er oniging" Croscendo'b L.L.T.B, afd.. Bedrijfsgoederen. De toneelvereniging heeft in studie genomen het blij spel, "Drie meisjes gevraagd". Be repetities welke inmiddels begonnen zijn staan onder regie van H.'l'ro.v'elen uit De-urne* -Lis datum van opvoering"is gekozen 12 en 13 November a.s. Houdt deze datums nu reeds vrij. - Medio Januari 1979 zal de toneelvereniging een toneelcursus organiseren. Sovi.ns candc prijzer zijn de baGis-bulkariizer,. Toeslag gezf .;t product f2 >50:?er 100 kg. Od bovens nog de voigsnc'e kortingen van toepassing per ïOO kg. Clj éér. bestelling en bezorging op één dag. A voor de daturn vrn levering voor de middag gedaan te zijn. anders wordt met 10 et. per 100 kg. verhoogd. Zakgoedbestellingen ribden ir. de week van bezorging 'uiterlijk óp maandag binnen te zijn, om op woensdag en donderdag bezorgd te worden, aande prijzen zijn eventueel o bestellingen dienen daags -.10 SCOO kg. - c 20 10.000 kg. r 'o uJC - V c .4 1.' -*

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 3