xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xxxxxx 3, u KORFBALVERENIGING "De Peelkorf" Sv/ift 2 - Senioren 2 4-2 - Uitslag gespeelde wedstrijden, Wedstrijd voor Vrijdag 18 Augustus a.s, Erica I - Senioren .1,-aan vang 19.30 uur,' op eigen gelegenheid. Tournooi te Oeffeit. A.s. zondag 20 Augustus zullen de Senioren 1 én 2, en Junioren A, deelnemen aan het Maars- en Nierstóurnooi te Oeffeit, Vertrek 9.00 uur "bij de kerk. Het busgold bedraagt f.4.p.w Er kunnen zich nog enkele personen opgeven, die graag mee zouden willen, bij' Mevr. ClaesSens, tel. 280. Hieronder volgen de wedstrijden voor alle .3 teams. Gelieve dit .uit "fee. knippen. Senioren I: Ronde 3 Veld 2, 10.30 uur: Peëlkorf - Alike. 2, 12.00 Swift 1 Pcelkorf. 2, 13'. 30 Péclkorf - Waalvogels. 12, 2» 15.00 Deuteron - Pcelkorf Senioren 2: Ronde 4, Veld 1100 uur s Peelkorf - Zwaluw. 3» 1230 VIOS.- Peelkorf. 10, 14.00 Pe.elkb.rf - Wittenhorst. 14, 4, 16.00 Klimop - Pc'elkorf Junioren A. Ronde 6, •Veld 3, 12.00 uur 1 Peelkorf - Astrantia 9, 3, 13.30 Zwaluw - Peelkorf 12, 3S 115.00 Eortunè. '74 - Peelkorf. 15» 16.30 Pe elkorf -Heumen Weds rijden voor Woensdag 23 Augustus a.s.: Senioren 1-Swiffe 3~9 .TO uur. "Blitt orwi j clc- Senioren 2aanvang 19.30 uurvertrok SENIOREN lj.v,.Qefe.npr.ogramma voor zaterdag nespezondag 1 20 &üg.-:2 Ysselst .2- 'FêV ,17 o00 u0zaterd ut-U IT £&LIO K I ('z at - d g g FCV 3- Y Ysselst.4- Ysselst Ysselst .V_rjj.da.g_ o 'Liessel 02-Y sselstC2-aanv.l903Ö u0ver br 18 0 45 'u Zaterdag - 1 Liessel Al-Y sselst e Al--éanv\lÉ. CO uv.értr..l4.00 ubr 0 f iets0 Y sselst A2-H elden A2-aanv.15.00 u. Ysselst.Dl-Liessel Dlaanv.11.00 u. Liessel D2 ~Ysseist.D2aanv.11.00 "U-v.ertr.1015 u. rjjdsn^ Stiphout ön Cinders (Eugene) Ysselst #D3—Panningcn 03aanv.11.00 u. Panningen E2-Ysselst.Elaanv.10.00 uvertr.9.15 u(busje) Ysselst.E 2- Liessel E2aan v. 10.00 u. - WETERANÈNs Zaterdag 19:'auq. toernooi te Waterik. vertr.^ 12o30 uur. o 6 o 9 iJ o h Y o 51L 5 T E Y i'j PB aanhankelijk voor, 25 auge geplande jaarvergadering is uitgesteld tot een nader té5 pedalen idaturru A :i v^y SSSE 1 e iberbon^A-Y. smotst1aanv.16,00 u«vertr .TT3s'3Q u.r-ÜI '7 JUNlOREil; Oefenprogramna vöör urijdag en zaterdag .rÖ- en 19„cu-g.» 'rij den L i n d e rs 9 l/Gllenberg en v.d.Ueyar, Ysselst ,31-Liessel BIaanv01400 u Liessel B2~Ysselst 0B2aanv.I3.(00 u,vörtr.12.15 u0 (busje). Panningen' Cl -Ys'selsb Cl-aanvV1300 u\y ert.r .j.215 u<,* rijdan: Kjuystermans érr'Va'rstappen. YsselstC3-Panningen C3aanv.i3o.00u. - 7 3 j - 'j-.y i 4^.. .v. s. 0 e 0 .0 0 4 0 .0 4 4 0« 0 l 9 0 .4 0 4 O 4 0 0 4 9 0 0 4 0 C 4 0 0 9 0 0 0 00® 0 0 0 e 0 4

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 2