Redactie: UÜQ Da 4 e jaargang no: 42 18 Augustus iy/o PAROCHIE H.ODATHoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Zondag; 8.30 uur H.Mis voor de overleden familie de Weert-de Swart, 10 uur Hoogmis voor Wilhelm Lemmens en Lamberdina Lemmens—Poels, 11.30 uur weekdienst voor Hubertus Koonings» Maandags 8 uur leesmis voor Sjeng Geurts. Dinsdag; 8 uur jaargetijde voor Sjef Bovee. oensdag; 8 uur leesmis voor Wilhelm Bollen. Donderdags8 uur maandienst voor Gerardus in t Hulst. Vrijdag; 8 uur leesmis voor Wilhelmus Bollen en Gerardus v.d.Munckhof Zaterdag: 19.00 uur H.Mis voor Maria Verhoeven en overleden familie. Misdienaars. Zpndagï 8s50 uur Eugene Binders, 10 uur Peter van Soest,11.30 uur John Michel's en Willy Hendriks. L-J-'g-i Maandag 21 Augustus is er om 20.00 uur kienen in cafe van Dijck. Voor de reis naar Wittem kunt U zich nog tot 1 September opgeven bij Mevr» van Ooi tel.218. Cursus bloemschikken. Op 6, 14 en 20 September wordt er een cursus bloem-- schikken gegeven door Mevr» v.d. Velden uit Bakel. Aanvang om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis. Maximaal 15 personen kunnen hieraan deelnemen. Mocht er meer belangstelling zijn, dan zullen we proberen een tweede cursus te on ganiseren. De kosten zijn f.10.p.p. Opgave hiervoor is mogelijk tot 1 September bij Mevr.Michels tel.563. -H.B.S. "Ons_Genoegen"Uitslag wedstrijd om de D.V.S.-beker ie zestal. 2e zestal. 1. J. Michels 231 punten. 1. Th. Janssen 213 punten. 2. J. v.d. Broek 224 2. Th. Claessens 213 3. J. Koonings 220 3» M. van Hoof 211 4. C. Janssen 219 4. A. Eleurkens 200 5. P. Spreeuwenberg 215 5. J. van Wylick 196 6. H. Stevens 212 6. M. Verstegen 194 Beide zestallen behaalden een 4e plaats. Deze wedstrijd telde mee voor plai sing in de zestallen voor de komende wedstrijd in Hoge-Mierde (Jubileumcon cours) op 27 Augustus a.s. Dinsdag a.s. kunnen de overige schutters alsnog deze wedstrijd schieten, 25 pijlen, aanvang half 8. Kom zoveel mogelijk en op tijd aanwezig s.v.p. Papieractie. Degenen die kleine partijen papier kwijt willen, kunnen dit i: de schuur van Mevr.Arts brengen, aan de Peter-Janssenweg, tegenover het ou< LLTB.-gebouw. Voor grote partijen kunt U bellen naar P.van Hooftel.546, dan wordt het opgehaald. Hiermee bent U van het papier bevrijd, en steunt tevens "den doel", alvast bedankt. J.EM.70Discotheek Zaterdag 19 Augustus, 19.00-23.00 uur,voor de jeugd vanaf 14 jaar. Zaterdag 26 Augustus, Disco voor de jeugd vanaf 12 ja van 19.00-22.00 uur. Discobeurt hebben dan no.11 en 12. De activiteiten be ginnen na de verbouwing. geld en goede raad Y sselsteyn Nieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1