Zondag 6 Augustus a.s. is hot Interkring voetbaltournooi voor da mos, Dit wordt gehouden op Sprotpark De Wieën te Venray. Wml iedereen om 0.30 uur bij Bos aanwezig zijn. Van hieruit vertrekken we gezamelijk na* dat we de drank etc. opgehaald hebben. Het tenuw voor ons is: eenblauwe korte broek met een witte T-rshirt en witte sokjes. Voerbalschoenen mag wel maar is niet verplicht. RUI^EB£LUB_j_ uitslagen concours-te Reuver: Achttal kl.M. 1e prijs. Springen B.Leo van Asten mét Olivier 7e prijs. Mart Spreeuwónbe rg met Karientje 12e prijs. Springen 1.:Wim Verhcyen met Panal 10e prijs. Springen Zw.Hub.Janssen met Kimbel 2e prijs. Dressuur L.2: J.Scheepers met Otinka 1e prijs. KORFBALVERENIGING "De Poelkorf". üitslag gespGelde wedstrijd: Senioren 1 - DESf1 4-0 Trainings tij.deni__me t_ingang_van_komende_week£ Senioren 1, Donderdags van 20-21.30 u. S enioren 2,Donderdags 19-20.00 u. Junioren A en B, Woensdags van 19 - 20.00 uur.^ Junioren CAspiranten 1 en 2:Maandags van 18.30-19.30 uur Pupillen 1 en 2: Dinsdags van 18.30 - 19.30 uur. Pupillen 3 en 4! Woensdags van 18.00 - 19.00 uur. Swift 2- Senioren 2, aanvang 19.30 uur, vertrek 18.30 uur. P.'.fiyG.. .Gclt°2^e!n-Tijdens de persoonlijke Nationale kampioenschappen in Roosendaal eindigde A.Hellegers bij dc eerste 10 in de 5e klasse. J.v.d. Broek klasseerde zich als 6e en schiet a.s. zöndag de tweede wed-fc strijd in Fijnsel. Om zijn plaats in het Ned.team veilig te stellen moet hij zich bij de eerste 16 schieten. Voel succes Jo. De zestallen die zaterdagmiddag 12 Augustus om 2 uur in Oirlö. schieter- om de D.V.S.-beker, bestaat uit de navolgende schutters: 1e zestal 2e zestal. J.v.d. Broek Th.Janssen H, Stevens M. van Hoof- C.Janssen Th.Clacssens J.Michels M.Camps P.Spreeuwenberg J. van Wylick J.Koonings A.Eleurkens Res.Th.Janssen Res.M.Verstegen en M.Bus. Bij verhindering tijdig afmelden bij C.Janssen. SEi\lIRE.N-GROGRAi :iviA voor 5 on 6 aug. Ysselst. 1 - H0B.,.So\io 1aanv. 14.,00u (zond.) bijeenk. 13.00u) HoB.SoVo 2 - Yss.elst. .2aanu. 14.30u (zond.) vertrek 13.30u Ysselst. 3 - HoBcSoV/c 3aanv. 12.0ÜU (zond.) Nelderslo 3 - Ysselst. 4-aanv. ll.OOu (zond.) vertrek lü.OOu Ysselsto 5 - S.doVoVo 5 aanv lö.GOu zatandf) Ysselst. 6. - ScDoVoV. 6 aanv. lB.OOu (zaterd.) Spelers welke om een of andere reden verhinderd zijn gelieve zich, indien mogelijk, tijdig af te melden bij hun eigen leider. Ysselst. BI toernooi te America vertr. 12.30u (fiets) Ysselst. Cl toernooi te Ber gen vertr. 9.15u (Fyjdenj. Koonings en. van Melis) PROGRAMMA voor^ zondag^ 6- aug. Yss8lst, Al toernooi te America vertr. 12.00u (br.fiets) \l oorlopige j^r^aini_ng sti jd e v_an_af^ jnatan dag. 7_ aug. Al A2 dinsdag 18.45u - 2D.00u BI 02 woensdag 19.30 - 21.00u Cl C2 C3 woensd. 10.30'- 19.30u Dl D2 +03 dinsdag 17.45 - 18-45u El +E2 maandag 18.00— 19,OOu TC P T S^._ YSSELSTEVN a 3UNIQREN-PRQGRAfiPiift voorzaterdog 5 aug. - l -M_J_ L^ji q. -I-_jj j. i mm i r~n i m i. i m m

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 2