v\ èm Redactie: 6 e jaargang no M 1 iiS 40 Zondag: Maandags Dinsdag: PAROCHIE H.ODA, 18c Zondag door het jaar,, 8.30 uur H.Mis voor goede beterschap. 10 uur gesticht jaargetijde voor Gerardus Vergeldt en Maria Vergeldt- Burgers, 11.30 uur H. Mis voor overleden ouders. 8 uur leesmis voor Willem Bollen, 8 uur leesmis voor Willem Vollenberg en overleden familie, 'oensdag: 8 uur weelcdienst voor Hubertus Koonings. - Donderdag!8 uur leesmis voor de overleden familie Flinsonberg- Arts. Vrijdag? 8 uur leesmis uit dankbaarheid v.d. familie Pouwels-Muysers 14.30 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 25-jarig huwelijk van Swinkels-Heiligers. Zaterdag: 19,00 uur jaargetijde voor Piet- Verheyen en Maria Litjens. Zaterdag19.00 uur Hcnny Michels en Rob Koonings. Zond a/: 8.30 uur Robert" van Ass en Richard Juwett, 10 uur Peter en Leo van Soest, 11.30 uur Robert Stevens en Francis v..d. Hoff. a Vandaag,' 4 Augustus zullen we weer gaan fietsen. Bij eenkomst om 2 uur nabij do kerk. De eertsvolgende kainmiddag zal niet plaat vinden a.s. maandag 7 Augustus, maar op maandag 14 Augustus om 1.30 uur in het Gemeenschapshuis. Dit jaar bestaat de Psychiatrische Centrum StAnna 70 jaar. Tor gelegenheid hiervan zal door St.Anna op. 26 en 27 Augustus een buitenfeestje (een twee daagse kermis) gegeven worden. Iedereen is hier welkom, ook onze bejaarden. JDe toegang is gratis, - an 31 Augustus tot 2 November zal in het hoofdgebouw van St.Anna een ten toonstelling gehouden worden. Hier zal van alles te zien zijn wat er al dit 70 jaren op St.Anna is gebeurd. Ook een bezoek hieraan is gratis. Maandag 7 Augustus is er om '20.00 uur kienen in zaal Roelanzia. 5 Sc tcmber gaan we. naar Wittem. Belangstellenden kunnen deze dag alvast vrij houden. Meer hierover volgende week. FANFARE en DRUMiAND^ Do rcpstitic van de fanfare is niet op Maandag 7, maai zondagmorgen 6 Augustus om 10 uur in het Gemeenschapshuis. Op dinsdag 8 Augustus repetitie van de drumband, Alle leden worden hier verwacht. Het concours staat voor de deur Ii -Zaterdag 5 Augustus (morgen) discotheek voor de jeugd var af 14 jaar in "De Koel" van 19.00 - 23.00 uur. Volgende week vanaf 12 jaar van 19.00 - 22.00 uur, discobeurt heb'en dan nc 9 en 10. K9PS-X. willen de dames van het gemengd koor de mis komen zingen op Vrijdag 11 Augustus om half 3? voor het 25-jarig huwelijk van Swinkcls-Hcyl gers. 4 Augustus 1978c T V "R geld en gcode raad Nieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1