Redactie: 16 e jaargang no: 38 i PAROCHIE H.ODA, 16e. Zondag door het Jaar. 'Zondags 8.30 uur H,Mis voor de overleden ouders en familie, 10 uur H.Mis 11.30 uur H.Mis voor zekere intentie. Maandags 8 uur leesmis voor de afmilie Horrcvoets. /ïsdag': 8 uur maanddienst voor Maria Verhoeven- Arts. Woensdag: 8 uur jaargetijde voor Martnus Wismans. Donderdag:8 uur leesmis voor Josje Swinkels besteld door de buurt. Vrijdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid. Zaterdags 19.00 uur leesmis voor de overleden familie Thijssen-Verhoeven, Misdienaars. Zondags 8.30 uur John Michels en Willy Hendriks, 10 uur Peter en ieo van Soest, 1130 uur Henny Michels en Rob Koonings. In tegenstelling met eerdere berichten is er, na overleg gepleegd te hebben, wel kienen tijdens de vacantie. Op maandag 24 Juli is er dus weer gienavond, aanvang 20.00 uur in zaal Roelanzia. Vandaag, vrijdag 21 Juli, en Vrijdag 28 Juli zullen we weer gaan fietsen. Bijeenkomst 1.30 uur, nabaij de kerk. NIEUWS. jCUA-dgobouw "De Koel". Discotheek voor de jeugd vanaf 14 >^ar op a.s. Zaterdag 22"Juli, van 19.00 - 23.00 uur. 'volgende week Zaterdag is er weer Disco voor de jeugd vanaf 12 jaar van 19.0 22.00 uur. DÊcobeurt heb'.en dan nummer 1" en 8. Jp.c.G.-k^.9..r.:£'Training Senioren en Junioren A. en E, Woensdag 26 Juli van 19.00 - 20.00 uur Junioren A. en B. Donderdag 27 Juli van 19.00 - 20.00 uur Senioren 2. Donderdag 27 Juli van 20.00 - 21.30 uur Senioren 1. De senioren 1 en 2 o.l.v. do nieuwe trainer de Heer Janssen uit Asten. Wedstrijd voor Zondag 30 Juli*. Senioren 1- Des.1, aanv. 10.30 uurvriendsch RUI1ERCLUB "De^Poeldraver^ uitslag concours te Leunen. Achttal klasse M. 6e prijs. Patrouillespringen 2e prijs. Dressuur L.1 Frans Tonnaer 1e prijs met Bontje. Dressur M.1 V/imVerheyen 4e prijs met Parral, uitslag vlucht Danmartin, 8 Juli 1978. J.Custerss 1-4-20-26-37e pr. H.Janssen: 2-16-36-40e pr. H.v.d. Eynde3-10 12-18-28-29-320 pr. J.Hcndrix: 6-22-33-38-42e pr. J.Cox en Zn.:7-23e pr. M.Artss 9-11-21e pr. A.Hendrix:13-14-35-39c pr. P.M.Cox: 15e pr. A. van Osch 17e pr. G.P hilipsen:19o pr. J.van Soest: 24e pr. Th-*rArts:25-27e pr. A.Hen drix en zn.30e pr. Chr.Hellegers en zn.:3l-41e pr.P.Artss 34e pr. A.s. zaterdag inkorven voor Qeuvie van 2-3 uur. MandendienstJ.v.d.Eynde en M. van Hoek. Mandendienst 30 Juli: A.Hendrix en M.Houben. 21 Juli 1978. geld en goede raad- T p Ysselsteyns Nieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1