m s Redactie: P lüL e jaargang no: 36 7 juli 1978. Parochie H.Oda. 14e zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 uur: Jaarget, voor Maria Wistjians-v.Vegchel Zondag: 8,30 uur: H.Mis voor overl.ouders. 10.00 uur: H.Mis v.d. overl. ouders Michels-Rongen en Poels- 11.30 uur: H.Mis v.d. overl.fam.v.d.Berg-Swxnkels. Mxchels. Maandag 8.00 uur: Maanddienst v. Maria Vergeldt-Burgers Dinsdag: 8.00 uur: Leesmis v.. Gerardus v.d. Munckhof en Wilhelm Ballen. 'Joensdag: 8.00 uur: Maanddienst v. Gerrit Thoone. Donderdag: 8.00 uur: Leesm.v.Antoon Janssen en Maria Janssen-Winnen. Vrijdag: 8.00 uur: H.Mis voor Jacob Arts. 14.00 uur: Huwelijksmis v.d. bruidspaar van Schijndel-Stiphout Zaterdag: 19.00 uur: Gest. Jaarget,v.Peter Joh.v.Lipzig en Elisabeth x Verhoeven. Misdienaarszaterdag 19.00: Robert v.Ass en Ricahrd Huwet. zondag:8.30:Robert Stevens en Francis v.d, Hoff, 10.00 Peter en Leo v.Soes 11,30: Henk'Stiphout en Eugene linders. Gemengd Koor: Willen de dames van het Gemengd Koor de huwelijksmis komen zingen op vrijdag 14 juli om 2 uur voor het bruidspaar v.Schijdel-Stiphout L.V.B. Om organisatorischexKEsiacKdigksjteH redenen is or tijdens de zomervakantie GEEN kienen. Hopelijk hebt U voor dit besluit begrip en zien we IJ allemaal weer op maandag 21 augustulë na genoten te hebben van een prettige vakantie, welke wij U graag toewensen. In do maand juli zal Mevr. Jenneskens-Poelstel.280, de zieke leden in hot ziekenhuis bezoeken. n.K.V. Ysselsteyn. Het bestuur v.d. Centrale NKV Vcnray zal in september- v-iktcber van dit jaar starten met oen gewestelijke sociale school. Vorming en scholing op sociaal, economisch en" maaïschappeTTyk gebied, als mede het taalgebruik, zijn voor alle werknemers van enorm belang. Zeker xn deze tijs met zijn grote maatschappelijke problemen. De totale cursus duurt 3 jaren, waarvan elk jaar een op zichzelf staande cussus is van 60 lessen. Elke les duur 5 kwartier. Te behandelen stof 1o jaar: - maatschappelijke vraagstukken. - staatsinrichting - Geschiedenis v.d. vakbeweging - - Levensbeschouwelijke vragen - en praktisch taalgebruik. Het Cussusgeld bedraagt: 75,por jaar voor NKV-loden en hun echtgenoter en 200,per jaar.voor nict-loden. Do cursus kan pas starten als or tenminste 20 cursisten zijn ingeschreven, waarvan er minimaal 15 lid moeten zijn van het N.K.V. Gaarne worden U nadere mededolingen verstrekt en het bestuur van het NKV Ysselsteyn hoopt dat velen zich voor dozc waardevolle cursus zullen opgeven. In Ysselsteyn kan deze opgave geschieden bij: J. v.Knippenberg, van Montfortstraat 11, tel.04785-539. o geld en goede raad Nieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1