1 y no Redactie: LZZzdJ IDa 6 e jaargang no:55. 3 30 -Juni 1978- Zondas PAROCHIE H.ODA, 15e Zondag door het jaar. 8.30 uur H.Mis voor zekere intentie, 10 uur gesticht jaargetijde voor Catharina van Lipzig, 11.30 uur H.Mis "besteld door Janssen. van Mierlo-Hout. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag geen mis. 14.30 uur H.Mis uit dankbaarheid "bij het 25-jarig huwelijk van Geurts- Peeters. 19.00 uur jaargetijde voor Maria Wismans- van Vegchel. r£-v_r.3Zaterdag: 19.00 uur Henny Michels en Rob Koonings. Zondag: §.31 uur Robert van" Ass en Richard Juwett, 10 uur Peter en Leo van Soest. 11.30 uur Robert Stevens en Francis v.d. Hoff Vrijdag: Saterdag 2. 4-, Autoscooter Boeken Helmond Kindervliegtuigm. Nougat suikerkraam Camps en zn. Horst Schietsalon van Werven Arnhem KERMIS IJSSELSTBYN, 1, 3 en 4 Juli 19_7£A_ ]^ermj_3 te IJsselsteyn begint op zaterdag 1 Juli om 16.00 uur en duurt tot dinsdagavond 4 Juli te 24.00 u Aan kermisvermaak worden de volgende attracties op het Lovinckplem gepiaat: 5.Bulldozer-schuifspel Gerrits Soeste: fi.lijntrekspel Joostink Arnhem 7.Bussenspel 8.Zweefmolen Mandors Helmond. 9Suikerspin Mevr.LutgersRoermond - 10„Viswagen, Otten, Gemert. De exploitanten mogen de attracties eerder openen dan hieronder aangegeven, maar op de volgende tijdstippen dienen zij open te zijn: up Zaterdag te 17.00 uur? op Zondag te 13.00 uur; op Maandag te i6.00 uur. j Disndag te 16.00 uur. Voor de viswagen gelden afwijkende tijden, te weten: 18.00 uur, 15.00 uur, 18.00 uur en 18.00 uur. In het algemeen zijn de exploitanten niet gebonden aan een bepaald tariei maar de ritprijs voor de lcindervliegtuigmolen mag niet hoger zijn dan 50 ct De spelprijs voor het lijntrekspel eveneens niet hoger dan 50 cent, en de spelprijs voor het bulldozer-schuifspel niet hoger dan 35 cent per penning. DORPSRAAD In April 1978 hoeft de gemeente Venray een boekje uitgegeven dat heet Venray en -. Hieronder volgt hiervan een uittreksel. De bevolking de gemeente Venray bedroeg op 31 December 1977: 16680 mannen en 16197 vrou wen. In IJsselsteyn woonden toen 1920 mensen. In 19/7 was het geboorte sale, o in de gemeente Venray 248, het migratiesaldo was 120. In IJsselsteyn was he geboortesaldo 18. Op de kleuterschool zaten vorig jaar 69 kinderen, en op o. basisschool 286 kinderen. Woningen. In de gemeente Venray kwamen er 235 woningen bij, en ver den ei pb> Togo-broken. In IJsselsteyn waren in 1977 474 woningen. In dat jaar zijneer 13 gereedgekomen en waren er 10 in aanbouw. Het gemiddelde aantal personen per woning bedraagt in IJsselsteyn 4.1. Verkeersongevallen on delicten ter kennis gekomen van do gemeentepolitie. Verkeersongevallen totfcal 752, waarbij 6 doden zijn gevallen en 215 gewende Processel-verbaal: Aantal misdrijven 1584, aantal overtredingen 4499, aan tal transacties 1994. a' gold en goede raad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1