Y Redactie: i 16 6 jaargang no: 33 uuu UZ 16 Juni 1978 PAROCHIE H.-OPA.11 e Zondag door het Jaar. - 8.,30 uurH.Mis voor de overleden familie Feoters-Michels10 uur Hoogmis voor Jeanne v.d. Berg- Swinkels, 11.30 uur H.Mi's voor de overleden ouders Juffermans-'Spruit. 8 uur leesmis voor Petronella Stiphout- Poels. 8 uur maanddienst voor Wim in t Hulst. 8 uur maanddienst voor Maria Verhoeven- Arts, -Donderdag:8 uur leesmis voor de overleden familie Philipsen- Creemcrs. rijdag: 8 uur leesmis voor Maria Wismans- van Vegchel. Zaterdags 19.00 uur jaargetijde voor Martinus Strijhos. Gn.-r:r.r-'-Li. Zaterdags 19.00 uur Henk Stiphout en Eugene Einders. Zondag 8.30 uur John Michels on Willy Hendriks, 10 uur Peter en Leo van Soest," 11.30 uur Richard Wismans en Henny Michels. Zondag: Maandag Dinsdag Woensdag GROENE KRUIS. n T Mededeling.. In de maand September 1978 zal er wederom een af- slankoursus worden gegeven. Aantal deelnemers c„q„ deelneemsters 20. Duur van de cursus 17 weken. Do kosten, hiervoor bedragen f,70. Voor niet krui leden f.70.verhoogd met hetplaatselijke contributiebedrag van f.31.50, beiden inclusief het boekje "Samen afslanken". Eenieder dient in het bezit te zijn van een verwijsbriefje van zijn of haar huisarts. Opgave voor bover genoemdd cursus, liefst voor 15 Juli 1978, bij Het Groene Kruis Venray, te lefoon nc.04780-1269. 1-Als de Weeromstandigheden het toelaten zal er iedere woensdagavond, ^ongeacht de belangstelling, een fietstocht zijn. Bijeenkomst 20.00 uur aan o kork. Dit wordt vorder niet meer in IJNB. bekend gemaakt. De fietsroute zal steeds onderling geregeld dienen te worden. L.O.Z.O.- IJssolstovn. -aMaandagavond 19 Juni om 9.00 uur houaen wij een bij eenkomst in zaal Roelanzia. Het best-uur hoopt weer op een goede opkomst, H.B.S. Ons Genoegen. n - aZaterdag en zondag j.l. namen enkele van onze leden de aan do Pita-wedstrijd te Kerkra.de, met de volgende resultaten: H. Stevens 1091 punten (1 dag). P.Clorkx 1035 punten (1 dag). C.Janssen 1026 en 1025 punten (2 dagen). A.s. zaterdag en zondag worden op het bekende terrein te Oirlo dc persoonlijke kringkampioenschappen gehouden. Zaterdag schieten de 1e en 3e klassers, aanvang 2 uur, 50 pijlen. Zondag de 2e- 4e cn 5o klasser aanvang 2 uur, 50 pijlen. Vertrek beide dagen om 1 uur-, Zondag na afloop is do prijsuitreiking van de persoonlijke- en korpskampieonschappen. ZONDAG 18 Juni: DISCO- avond met disco-show Man of Action, anvang 19.00 uur. Zaal Roelanzia, Te koop: Maxi- Puch i.z.g.s. 1967 Pionierstraat 35? IJsselsteyn na 117.30 uur. gefd en goede raad Ac Nieuws]

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1