t a a Redactie: ffiï ÜE 16e jaargang no: 32 9 Juni 1978. r-kscSuftk PAROCHIE HOPA10e Zondag door het Jaar. 8.30 uur H.Mis voor zekere intentie, 10 uur Hoogmis jaargetijde voor Jacob Flinsenberg, 11,30 uur H.Mis voor de overleden fami lie v.d. Sanden en dochter Henrika. 8 uur leesmis voor de overleden familie Smits- Maessen. 8 uur weekdienst voor Maria Verhoeven- Arts. 8 uur maandienst voor Wilhelm Lemmens. Donderdagss uur maanddienst voor Gerardus in 't Hulst. Vrijdag; 8 uur loesmis'voor Jacob Arts. Zaterdags 16.00 uur H.Mis uit dankbaarheid bij de 80e verjaardag van G„Wi mans, 19.00 uur H.Mis voor Martin Hendriks. ~-'uc Zaterdag19.00 uur Robert Stevens en Francis vdHoffZondag 8.30 uur Henk Stiphout en Eugene Lenders, 10 uur Peter en Leo van Soest, 11.30 uur John Miohels en Willy Hendriks. Zondag Maandags dinsdags oensdag BEJAaRDENVEREN IGING-. a.s. maandag 12 Juni zal ons uitstapje naar de Arden nen plaats vinden. We vertrekken smorgens vanaf dc kerk om half 9, Zorg er dus allen voor op tijd aanwezig te zijn. Mogen w e verwachten dat- degene die zich hiervoor hebben opgegeven, ook allen aanwezig zullen zijn. Is er ieman werkelijk verhinderd b.v. door ziekte laat dit dan even weten tel.272, zode wij voor deze personen geen diner behoeven te bestellen.Indien er nog leden zijn die zich voor deze reis op willen geven, kunnen dit nog doen tot Zon dag 11 Juni bij M.ArtS; tel.272. Bij goedo weersgesteldheid zullen we vrij- ^ag 16 Juni weer gezamelijk gaan fietsen. We vertrekken om 2 uur aan de kor L,V.B. Maandag 12 Juni is er om 20.-00 uur kienen in cafe van Dijk. PEUTERSPEELZAAL "Calimeros" ——Met ingang van 15 Augustus noemt Jose Smits afscheid als leidster van de Peuterspeelzaal. Diegenen die intresse hebbc-n om haar plaats in te nemen, kan zich wonden tot een bestuurslid tel.665 of 687. Is er nog iemand die op een vergoten plaats een bruikbare peutorfietsj tractor of dergelijke hoeft staan U doet er ons een groot plezier moe. Ha de vacantie hebben we nog plaats voor enkele peuters,die 2t joud zijn. TONEELVERENIGING "Crescendo". s. zondag gaan we naar het openluchttheater orig jaar mee zijn geweest is dit theater van Maria-Hout„Bij de leden di wol bekend. Zondag 11 Juni om 20.00 uur speelt de toneelvereniging van Maria-Hout het blijspel "De erfenisjagers" van Emil Zola, onder regie van Zr.Egberta, Het is een leuk en amusant stuk onzeker de moeite waard om te gaan zien. Wie in tresse heeft om mee te gaan is om 19.00 uur bij cafe van Dijk, waarna wc ge zamelijk naar Mariahout gaan. geld en goede raad S" li .0 N leuwsi i. o

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1