s Redactie: ma jaargang no: 31 2 Juni 1978 PAROCHIE H.ODA, 9e Zondag door het Jaar; 8.30 uur H'.Mis voor de-genesing van een zieke, 10 uur Hoogmis - jaargetijde voor Maria Michels- Hubers, 11.30 uur H.Mis voor Ma ria Verhoeven- Arts, "besteld door de huurt. 8 uur leesmis t.e.v. de H.Anthonius. 8 uur maanddienst voor Maria Vergeldt- Burgers. Densdag; 8 uur weekdierst voor Maria Verhoeven- Arts. Donderdagss uur maanddienst voor Gerrit Thoone. Vrijdag; 8 uur leesmis voor de overledenen familie Wismans- Droesen-Goorer Zaterdags 19.00 uur H.Mis voor Petronella van Well- Thoone. c Zaterdag; 19.00 uur Robert van Ass en Richard Juwett. Zondag; Zondag; Maandag Dinsdags 8.30 uur Robert Stevens en Francis v.d. Hoff, 10 uur Peter en Leo van Soest 11.30 uur Henk Stiphout en Eugene binders. L OURDE S-LIBPDEWERK Een bloemetje voor onze zieken. Op zaterdag 3 Juni a.s wordt er een bloemenactie gehouden ten bate van liet Lourdes-Liefdewerk. Er worden huis aan huis snijbloemen te koop aangeboden. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de zieken uit de gemeente Venray. Actieleiding IJsselsteyn; L.Pouwels en J.Smits. Hét Lourdes-comité heeft een lange lijst aanvragen van onvermogende zieken die graag Lourdes willen bezoeken. Door het kopen van een bosje snijbloemen steunt U deze actie en daarmee rechtstreeks de zieken uit Uw parochie. De bloemenverkoop start s1 morgens jxra 9.00 uur. L V B -T..Als het weer het toelaat zijn we van plan om V/oensdagavond 7 Juni a.s. c-en fietstocht te houden. Het is een tocht die 1-|- uur duurt. Vertrek om 20.00 uur aan de kerk. Ieder die zin heeft om mee te fietsen kan hieraan deelnemen. Bejaardenvereniging. r 1™ u3Maandag 5 Juni is hot weer kienen, aanvang 1.30 uur m hot Gemeenschapshuis. J EU GDW IE LERR0NDE Noord Limburg. -n i ia— pG leidsters, en de jongens en meisjes die aan deze wielerronde meedoen, worden verzocht om Zaterdagmorgen om 9.00 uur aan Jeugdgebouw De Koel te zijn, voor een oefening. Zorg er allemaal voor dat de fiets goed in orde is» n' 'ENTIE, ATTENTIE Heden vï* ij dagavond voet- on korfbalwedstrijd tussen Junioren A (korfbal) - B. (voetbal) Halve wedstrijd korfballen en halve wed strijd voetballen. geld en goede raad j d "i 70 ^5 Nieuwsblad Ai. J.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1