Redactie: LM no: 2, 16 6 PAROCHIE H.ODA, 7e Zondag van Pasen. 19.00 uur Hoogmisgesticht jaargetijde voor Hendrikus Hellegers en Maria Creemers. 8.30 uur H.Mis voor everleden ouders, 10 uur gesticht jaargetijde voor Mathias van Asten en Petr^nella Pouwels, 11.30 uur H.Mis voor bijzondere intentie. 8 uur leesmis voor de overleden familie Aerts- Harten. 8 uur maanddienst voor Maria Vergeldt- Burgers. 8 uur maanddienst voor Wilhelm Hemmens. 8 uur jaargetijde voor Jan Jaspers. 14.00 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 25-jarig huwelijk van v.Dijck- Janssen, en Janssen- Beynen, 19.00 uur H.Mis voor Maria van Soest-Swinkelsoverleden ouders Smedts- Dinghs en Elisabeth en Theo. Zaterdag; 19.00 uur Henk Stiphout en Eugene Hinders. Zondag: 8.30 uur John Michels en Willy Hendriks, 10 uur Peter en Heo van Soest, 11.30 uur Richard Wismans en Hennie Michels. IJSonHSTjifgx^n-S0.^.B.ffl.cA.°. onze gasten uit Bonbruck, in totaal 58, zijn inmid dels geariveerd en hebben kennis gemaakt met de gezinnen waar zij zijn on dergebracht. Vandaag hebben zij een rondrit door Nederland. Vanavond is er een dansavond in het Gemeenschapshuis, met het dansorkest White Wheel. Ieder een is van harte welkom. Morgenmiddag, zaterdag om 1 uur zal op het Bovinck- plein een steen worden geplaatst, die cns blijvend zal herinneren aan de ver broedering ,et Bonbruck. Deze steen is geschonken door de gemeenschap Bon- ^uck. Morgenavond zal in het Gemeenschapshuis het feest worden voortgezet „t een echte Beierse Avond. Deze avond wordt verzorgd door de Smeleblaozers en het Gemeenschapshuis is op zijn Beiers aangekleed. Zondagmorgen omstreeks 8 uur vertrekken onze gasten weer naar huis. Iedere .n wordt nogmaals van har te uitgenodigd voor de dansavond van vanavond, het plaatsen van de steen mor genmiddag en de Boierso Avond, morgenavond, om er op doze wijze een echt feest van te maken, waar onze gasten dan met plezier aan terug kunnen denken. Ook kunt U bij deze gelegenheden de nodige contacten leggen, om eens oen be zoek to brengen aan die mooie streek in Beieren. Denk aan het uithangen van de vlag op Zaterdag, om het dorp een feestelijk aanzien te geven. yBDonderdag 11 Mei is de kringbedevaart naar Oostrum. Om 20.00 uur is de H.Mis in' do parochiekerk aldaar. Deze zal opgeluisterd worden door het da rn skoor van IJsselsteyn. Wij hopen dat vele leden hieraan deel zullen nemen, om deze traditie in de Mei-piaand. in ere te houden. Het vervoer dient U zelf te regelen. jlriPAPAlt- Maandag 8 Mei is er weer kienen, om 1.30 uur in het Ge meenschapshuis. In de bus voor de reis naar de Ardennen zijn nog enkele plaat sen vrij. Degenen die hiervoor intresse heb en, kunnen zich speodig opgeven uiterlijk 12 Mei, tcl.no.272. -lL X'iU v-»' O Zaterdags Zondags Maandags Jlinsdags lensdag: Vrijdag: Zaterdag: geld en goede raad Nieuwsblad fie

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1