KORFBALVERENIGING "De Peelkorf". Uitslagen; Aspiranten 2- BBK. 0B0S.1 - Pupillen 1 Pupillen 2 - BOT.2 Senioren 1-de Horst 2- de Korf 2 Junioren A- Swift A C- Maaskorf a 8-4 5-0 2-0 0-1 1-0 4-2 0-1 Wedstri den voor. Binadag 2 Me"i a.s. BOT.2(Vlierden)- Pupillen 2 aanvang 18.50 uur vertrek 18.00 uur. Rijden; Swinkels Past.-Jacobspeel,Michels Mecrselsepeel. Wedstrijden voor zondag 30 Auril a.s.; Waalvogels - Senioren 1, varvang 12.30 uur verteek 10.30 uurscheidsrech ter Dhr. Kerstens. Sïiien_voor_gaterdagJJfcl-E-SU Pupillsn Tan Osfoh He^raelsepeel, Lem- mens Pelweg. BAH SBH veer paartjes er, gehuwden, j B I S C 0 - avond.; "iAAlBAO- 1 Kei cd ZATSRBAG 29 April met Be Green Stars. Zaterdag 6 Mel; Be Marco's Zaal Roelanzia. Koninginnedag, met Be Peace Makers. Zondag 7 Mei; OHIO- Expres. Aanvang 1900 uur Zaal Roelanzia. Matinee- Banssen op; ZONDAG 30 April on BIIT SB AG 4 Mei, met; .Be GASANOVAs Aanvang 1400 uur zaal. R oei an z i a Hartelijk dank voor do genoten be langstelling, li dsns mijn .verblijf in het ziekenhuis. Frank Karcellis. re Koon: Herenrijwiel "Gazelle J. van Vegehel, Lovinckplein 11. To loop: Y0Spa ciaC1, i.g.st. en 2 g nieuwe binnen en buitenban den cn kinderfiets. A. van Ooi, Lovinckplein 13. GESLOTENi.v.m. Koninginnedag en Hemelvaart Winkel; 1 en 4 Mei. Installatiebedrijf; 1,4 en 5 Mei. Gebr.Keysers B.V., Lovinckplein 6 IJsselsteyn. Wie wil helpen aardappelen laden (machinaal) in de week van 8 t/m 12 Mei. 'M.Spreeuwenberg, Pot Nevenweg 18 A'" "1" Perkplanten, n.l. Salvia, Petunia, Begonia, Agratum, Africaanf" Leeuwebek, Sneeuwkleed, Lobelia en Vlijtig Liesje. Verder nog Geraniums in 3 kleuren. G.Bonkers, p/a Pater-Tulpstraat 7. ie icoop; i verso sla, H.Phiiipsen, Put:enweg 33. Hierbij willen we graag allen be danken die er aan me -geholpen heb ben bij de fijne begeleiding en ver zorging van onze kinder en, bij hun- Eerst e HCommunie Be ouders v.d. c ommuni c anten rp - Zj O p-O

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 8