<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AAN- on AFMELDEN JEUGDLEDENz XXXXXXXXXxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "S.y^YjSELSTËYN" MEDEDELI r-jGE N 2 Spelers die voornemens zijn cm het volgend seizoen niet meer ts voetballen ge lieve dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de secretaris. Afmelding kan ge schieden tot uiterlijk i juni a.s. TRGAININGS STOP i Met ingang van. de komende week (diesdag 2 mei) worden, de trainingen stil gelegd tot dinsdag 25 juli rasp. donderdag 27 juli. Mo or de selectlegro.ep worden er in de laatste week voer het toernooi echter nog 2 trainingen (di.nsd.30 mei e.n dondsrd.l juni) ingelast. 'v vXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UITSLAGEN s Venray 34-Yss .822-2gast lirughusia -Yss.l5-0 Leunen 7-Yss e 64-1 Yss.C2-Dis C22-2 Y s s 2 -Resia 39-1 Yss.Al- America Al0-1 Meldsrslo C3-Y.ss.C33-3 Ysse3-Leunen 31-3 Yss .01-v/emray 032-0 Leunen D2-YsseD21-3 Meiderslo 4-Yss .44-0 Ysaels t81-Kampi_o_en 11 Yss .E2-Kronrnb .E20-4 Ysselst.32- Melderslo 82aanvoL4o0Ü u Y osaistCI-RKLVV Claanv. 13,00 u. üiHorst C6-Yssolst.023anv.13.0G u.-vertr1215 u. (busje). Yss C3-UJ 'Horst C5aanv.12.30 u.-Yss .Dl- Leunen Dlaanv. 11.00 u. Ysseist .D3-U1H o.rst D5aanv .11. 00 u. Pro g ra mm a voor 1. mei Kon in g i nr.e ndagj^ AlOr an je toer nte Venr.a yvor.tr .10 0 30 u.ELL- Or an jetoarnte Ven rayvertr.10.00 ua ClOranjntoernte Venrayvertr.11.00 u, Programma voor A_mei, daj --Po 1 1o tcernooi VOOR ALLE _ELr T ALLEN s De spelers dienen bij vertrek s£_ts dragen^voor^de^poliogatiënten Al - Broekhuizenvvertr.il,30 u.(dusje) Dl - Castanrayvertr. 9.00 u.(auta). BI - Bwolgenvertr.11 u.(auto) +sut.o) 02 - Castanrayvertr. 9.00 u.(suto). 132 - Swolgen.'vertr.lL.GOuauto)03 - Mesrlcvertr.11.15 u.(auto). Cl - Merselovertr. 10, GO u.(fiets). El - Gostrurnuer.tr10 30 u.(auto). C2 - Merselovertr.10.00 u.(fiats), 52 - üoscrumver.tr.10.30 u.(auto). C3 - Leunenvertr. 9.00 u. (fiets) Veel sukses T.L Osugdleden die het volgend seizoen niet meer willen voetballen dienen zich- i.v.m. d: nieuwe elf talopgave- zo spoedig mogelijk af te melden tij DhrG .Loenen Jongens die op 1 aug. 1978-8 Jj.aar cf ouder zijn kunnen zich tot 15 mei opgeven als lid van SV „Ysselsteyn bij Dhr. B.Locnen, Dillingstr.2 tel.S 636. ÜCTERANENZaterdag 29 ap£ilf_ TosEnooi Mslderslc --vertr.s 13.00 u. Yss sist-, S ——zaterdag 29 april toernooi te Helmond (Rood-Wit)vertri 11.00 iu. Betrokkenen gelieve van bouen.staan.de goede nota te nemen 11 T;,„D 'iL I üic I ÜLr. Yss.5 -RKGFC 52-4 Venr ay C2-~Yss C1-----2-1 Meterik Dl-Yss.Dl0-0 De senioren-elftallen speelden j.l. zondag de laatsts competitiewedstrijden. Zodra de officiële competities tanden de£end_zjjn_zullen_wU_deze_b ekend^maken^. Oj^O IQREN j Pr05DiPJljl. IQ.JL-L aaril g Metsrik Al-YsselstAlaanv.15.00 u-vertr1400 u. auto)f(P.v.d.Brandt DIS Sl-Yss.Blaanva15.00u.-vertr.14.15 u.(auto)

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 6