7-êeo/tüfs- f 55» 20 56.20 128.50 47.50 48.20 42.30 43.40 39.30 40.20 55.20 52.— ])e eerstvolgende zitdag wordt gehouden op Maandag 8 Mei a.s., (dus maandag over een week) zoals ge woonlijk op het kantoor vaas de L.L.T. B., van 2-3 uur n.m. Zitting SOC. ECONOMISCHE VOORLICH TINGSDIENST. De eerstvolgende zitting wordt gehou den op Donderdag 11 Mei a.s. (dus donderdag over een week) op het kan toor van de L.L.T.B.* van 10 - 12 uur - Bijtsen - lakken •- Grondverf - Muurverf. - Silolak - Carbolineusi - Tuinzaden - Gazonzaden - Tuingereedschappen® BedrijfsgoederenwirkrI I..T-B 51 - 30 5 2 59.90 60.60 i 62.90 61.90 172.10 42.10 32.20 36.20 35.50 39.10 38.10 39.70 58.70 -.30 VOORJAAHSTIJDc f EE7EN in diverse SOORTEN - Latex - Sikkers T.H.B» - Sadolins. enz. mzm POTGROND - KUNSTMEST ME0EDEUN-3EN Deze week brachten wij ir. rekening per 100 kg. vcor de voornaamste product®!, ■■oor eenheden boven 1000 kg. exclusief B.T.W. franco boerderij en aï magazijn. Baby-biggenmeel Saby-biggenkorrel 3iggenopfokkorrel Biggenstartmesi Riggenstartkorrel Siachtvarkensmeel Siachtvai kenslorrel Zaugenrnesl ""ïeugenkoiTöl Voü. Opfokrneel I Voii. Opfokrneel II Voü. öatterijmeel Batterijmeel extra Braadkuikenkorre! Braadkuikenkcrrel wit Kalkoenkorrel II Slachtkalkoenkorrel III 60.40 D.M.V.-groen Baby-kalverkorrel Weidekorrei Runciveekorrel stand Rundveekorrel energie Rundveekoek stand Rundveekoek E.R. Minerr.lenkorrel Mineralenkoekjes Rundveekorrei 17Vz Biggenbatterijmeel 2500 kg. Iff KLSIM* set tf6*P*KKtnG. ',Xi Bovenstaande prijzen zijn de basis-bulkprijzen. Toeslag gezakt product f.2 5$er 100 kg. Op bMMllJI nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg. Bi) één bestelling en bezorging op ééndag. Alle^temngend.erwn da.ge voor de datum ven levering voor de middag gedaan te zijn, anders wordt met 10 ct per IOC kg. verhoogd. Hakgoedbestelh. gen dienen In de week van bezorging uiterlijk op maandag binnen te zijn, om op woensdag en donderdag bezorga te worden, 1000kg. -.10 6000 kg. -.20 10.000 kg. V.iïU s Kwispeibrokkei?. geëxpandeerde lx rocken. Volledig konditievoer, li verteerbaar.! H-;,- - licht ffilW k

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 3