1348 selsteyn en Bonbruck (Beieren) komt Bonbruck dit jaar naar IJsselsteyn. De groep uit Bonbruck bestaat uit 38 persohen, die allemaal worden on dergebrachtin gezinnen in IJsselsteyn. Op Hemélvaart 4 Mei, zuilen ze s'avonds aankomen en eten, gozamelijk in fretGemeenschapshuis. Vrijdag 5 Mei zullen ze oen tocht maken door Holland, met eén-bezoek aan de Keu kenhof te Hillegom, en een bezoek aan Rotterdam. Vrijdagavond is ér een dansavond 'met een dansorkesm. Zaterdag 6 'Mei zullen ónze gasten uit Bon bruckde voormiddag doorbrengen bij hun gastgezinnen. Zaterdagmiddag zal een gedenksteer met enig 'ceremonieel geplaatst 'worden op hot lovinck- plcin. s'Avonds om 7.00 uur is er c-en R.Mis dié mede gecelebreerd' wordt door pastoor Koiil uit Bonbruck. Ka de H.Mis vindt in het 'Gemeenschaps huis een echts Beiersc avond plaats, die verzorgd zal worden door de SraeleblaozersTijdens deze avond zullen enkele vaten echt Beiers bier, di door onze gasten uit Beieren worden meegenomen, worden geledigd. Laten we met z'n allen onze gasten uit Bonbruck gastvrij ontvangen. In de ?LOcp van de jaren is er een echte "verbroedering" ontstaantussen IJö"- selsteyn en Bonbruck, en velen van "ons herinneren zich nog' dc bijzondere gastvrije, ontvangst, die wij in Bonbruck "beleefden, zoals het afgelopen jaar. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd om zowel de dansavond op Vrijdag 5 Mei a.s'.als de Beierse avond op zaterdag 6 Mei te bezoe-"' ken, en op deze wijze een ocht "verbroederingsfeest" van te maken. Op zondag 7 Mei zullen onze gasten in alle vroegte weer vertrekken naar Beieren. -1 Deoinwoners van dc kom worden verzocht om' op Zaterdag 6 Mei de vlag uit to hangen, om hiermede hot dorp eon feestelijk aanzien te geven. JUit'J IJsselsteynüitslag vlucht Heverlo16 April 1978 P.Artss 1-6-43 GLinders?5-7- S6-78-90e pr.J p rHJ an s s e n s 1 20-57-88-94'. p 50-58-60-64-77 Th.Arts31-33- 54 e pr.G.Hend A.s. zaterdag H.v.d. Eynde e -44~72-86e pr. H.v.d. Eynde: 2-3-4-12-13-52-55-87-933 pr. 9-11-15-35-40-45-62-76-79-97e prH.Hendrix en zn.8-18-25- Ousters:10-17-21-20-30-59-80-95r pt.B.binders14-46-65-71e 6-48-53-70e pr. A.iïendrix.: 19-29-33-49-69-98e pr. M.Arts: r. A. van OschJ 22-51 -67-68~92e pr.J ,w. Me '-drix: 23-27-34-41 - -82-91 e pr. J.Cox en zn. s24-28r-32-37-59-47-61 -63-83-84e pr. 36-74-85-893 pr.P. C ox42-56-96e pr.Chr .Hel legers en zn. rixs?3e pr. HKonin<?sS±xxjac.75e pr. A. van Asten: 81 e pr. 29 April in orven voor Qeuvie van 2-3 uur nm. MariSendienst s .Hendrix. tandend 5enst 3 Mei s H.Hendrix en M.Houben, Ruiterclub "Do rerldravor" uvan Asten 2e prijs mot Hormandie. M. van As Dressuur M2: J.Philipsen 2e prijs met Dicolon. rijs met Linda. J.Philipsen 5e prijs met N 2'" Tit slag krin'gv/etistri jd Vonray. Dressuur L. i ton 2e prijs "met Linda. Springen L. s M. van Asten icolon H.B.S. Ons Genoegen. Uitslag 1e Bondswedstrijd Ie zestal. pnt 2e zestal. pnt I.J.v.d. Broek 231 1.P.Sproeuwehb. 219 2.J.Koonings 227 2A.Pleurkens 215 3.11. Stevens 227 3.E.Janssen 214 4.C.Janssen 222 4.Th.Claessens 214 5.Th.Janssen 221 5Clerkx 212 6.J.Michels 220 6.M.verstegen 211 _1_235_ 4e zestal pnt 5e zestal pnt. 1.G.Janssen 187 P.Kcssels 150 2.W. v.d. Ven 185 2.B.Camps 147 3M7erheoeven 181 3J.Janssen 141 4. - x. Frans sen 179 4.K.Maessen 126 5.J.V. Gasse1 170 5.Th. v.d. Ven 121 6.A.Hellegers 158 6.A.Jaspers 112 1060 797 z, 1.M. van Hoef 2.M.Camps 3.D.Verstegen-L. 4.J.V. Wylick 5. W. Arts' ö.A.Litjens pnt 210 205 205 196 192 188 - 1196 Op 5,6 en 7 Mei 2e Bonds wedstrijd te America. Schie ten ze" fdo tijd als in.IJs- se1steyntwVri1dag 5 mei om 19.00 uur 2 zest. Zat.6 Mei 1e zest.19.00 u. en zond.7 Mei om 10 u. met 2 zest. Die zich nog niet heeft opgeven dit zo sp&êdig :ogelijk bij C.Janssen. J J :TQ I -S T«'" T- -Lli HOC ii-lidOr Vciïl Clü QiCVVl&SC J-lligGIi tUS£^:'] j_d 3~ T L TJ c? ~1 o uaii r t -.o \i. AL

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 2