Redactie: UBÜIDÜ i*e jaargang no: 28 April 1978. 2 PAROCHIE H.ODA, 6e Zondag van Pasen, Zondag Maandag s Dinsdags 8.30 uur weekdierst van Wim in 1t Hulst- 10 uur Hoogmis jaargetij de voor Lamberdina Lemmens-poels, 11.30 uur H.Mis uit dankbaarheid 8 uur leesmis voor de overleden ouders Gom... ers-Peeters 8 uur leesmis vcor de overleden familie v.d. Pas- Custers. Wsensdags 19.00 uur leesmis t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, uit dankbaarheid, avondmis voor Hemelvaart, TideraagsHoogfeest van s'Heren Hemelvaart, 8.30 uur H.Mis voor 'overleden ouders, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Wilhelm Spreeuwenberg, 11.30 uur H.Mis voor bijzondere intentie. Vrijdag: 7.30 uur leesmis voor de overlfamilie Verheycn- Versteegen. Zaterdag: 19.00 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Hendrikus Hellegers en Maria Creemers. Wij maken er U op opmerkzaam dat vrijdan de H.Mis om half 8 is. Misdienaar s o r- i-, Zaterdag: 19.00 -uur Robert Stevens en Francis v.d. rioff, 8.30 uur Ilenk Stiphout en Eugene hinders, 10 uur Peter en Leo van S^est, 11.30 uur John Michels en Willy Hendriks. COPY voor IJNBvolgende week. In veroand met de feestdagen, 1 en: 4 Mei van komende week dient de copy voor IJNB. te zijn ingeleverd uiterlijk DINSDAG 2 Mei om 400 'uur nmDe verenigingsbesturen dienen hiermede rekening te houden." BAS IS SCHOOL- OUDERVERENIG IF; TG De komende week heben alle kinderen van de ba- issch<~>ol vrij. Maandag 8 Mei begeint de school dus weer. KLEUTERSCHOOL-OUDERVERENIGING De school begint weer cp Maandag 8 Mei. De kleuters hebben vac-antie van 1 t/m 5 Mei. --Maandag 1 Mei is er om 20.00 uur kienen in cafe van Dijk. Denk a n de gewijzigde aanvangstijd. In de maand Mei zal Mevr. van 0< 1, tel.218, de zie ke leden in het ziekenhuis bezoeken. Zaterdag 29 April a.s, is de Interkring-volleybal tournooi te Fe- derweert. Vertrek om 18.15 uur met auto's vanaf het schoolplein. PEUTERSPEELZAAL. Dinsqag en donderd. 9 Mei: Mevr, Ermers 11 Mei 16 18 23 25 O 30 Kuunders - van Lier Loenen Custers Janssen (Jarno) Droeson Woensdag en vrijdag, 10 Mei! Mevr. vail Of 1 van Dijk (Helga) v.d. Boogaard Wiileirs Claessens van Asten Stevens 12 17 19 24 26 3 *1 De eerste week van Mei is er geen peuterspeelzaal ^ia gsId en gcede raad jj y P'l t sseistevns •A Nieuwsblad m m r 1 - fv 1 - - w 4 n 5 i O O O O

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1