48 1 e 49 1e 4Si 50 1e 54 1e 54 52 1 e 49i 1 e 51 1e 54 49i 1 e 45 2e 55i 48i 1 e 56 1 e FANFARE i On het jol. zondag gehouden solistenconcours te Oostrum werd door de IJsselsteynse deelnemers met succes deelgenomen met de volgen de uitslagen: Elly Kessels Gerard Spreeuwen!erg Thea Kessels Henk Deters Annie Deters Eric Michels Marga Spreeuwenberg J osSpreeuwenberg Sjang Spreeuwenberg Gerric Deters Jaqueline Spre euwenberg Geert Deters Pieter Deters Jeanny Deters i^Theo Deters Aan alle deelnemers van harte proficiat, Activiteiten "De Peslklank" met lof der jury. met lof der jury. met lof der jury. met lof der jury. Op zaterdag 22 April oud ijzer ophalen. Mocht Ugeen oud ijzer hebben dan is emn envelope met inhoud van harte welkom. Bij voorbaat dank. Communicanten: Op zondag 23 April 9.10 uur bijeenkomst Gemeenschapshuis begeleiding kinderen naar de kerk. 24 April: Bestuursvergadering na de repetitie, 21.30 uur. 28 April: Serenade Th. v.d. Pas, 40 jarig huwelijk. 29 April: Concert te Griendsveen, aanvang 20.00 uur OUD IJZER. In verband met andere- werkzaamheden kan het ook zijn dat er routes op Vrijdag 21 April (heden) opgehaald worden. PONYCLUB "De Welshruiters^ Kienen. Op maandag 24 April is het wederom kienen voor de ponyclub, aanvang 8.00 uur. IJ komt toch ook I Èntïngsgeld. Willen degenen die het enten nog niet betaald hebben er -xvoor zorgen dat dit zaterdag betaald wordt. -r Uitslar krin^wedstri.id Venrays dressuurs Ie pr.Lou Philipsen? ie pr 0 It er.-, Philip sen,' 'Sus aïïhFTera o t, Henk van Vegchel en Liesbeth Bollen. 3e prijs Pauline Pernot, Ingrid Bollen en Petra Philipsen. 4e prijs: Peter van Elz- akker en Geert Houden. 5e prijs-.Richard van Dijck. Verder slaagden voor de dressuurstartkaart de volgende ruitertjes: Karin JuwettHans Wilmsen, Jolanda van Vegchel? Joop Geurts en Caroline Philip- sen. Bij het-springen behaalden Peter eleven een poprijs en Petra Philipsen een 7e prijs. liji-M-"nieuws•- Zondag 23 April rijdenm onze tweede wedstrijd (tour tocht) in dit seizoen in Oostrum. De lengte van de rit, genaamd de "Acht van Oestrum" is 80 km. Evenals vorige keer in Meyel hopen we op een goede opkomst, vooral van onze nieuwe leden, die nog betrekkelijk weinig kilometers m de beneh heb en. We vetrekken om 07.45 uur "bij cafe van Dijk? on gaan dan pejr fiets naar Oostrum. prijs. o 1 e o 1 e o 1 e o 1 e t" O o o O O O O O o O e e O 0 o O

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 7