r* Be.iaardenvereniging:. 7^r~Zoals op de algemene vergadering Besloten is zou het •Stuur wederom zoals vorige -jaren een uitstapje organiseren. Bit zal plaats vinden op Maandag 12 Juni, met als hoofddoel, Be Ardennen. In het kort en kele punten van deze reis. Vertrek 3"morgens om 8.30 uur aan de kerk. Om 10 uur zijn we in Margraten, waar een koffiepauze wordt gehouden. Vertrek vanuit Margraten om '11.00 uur, en de volgende stopplaats is Banneux. Hier verblijven we 1-g- uur, er is dan gelegenheid voor degenen die zelf "brood meegenomen hebben, dit dan te nuttigen. Van hieruit gaan wij door het -dal van Amblève naar Cco, waar we plm.2 uur verblijven. Vertrek van hieruit om 16.00 uur om dan door een zeer mooi gedeelte van de Ardennen, en met een korte onderbrekeing bij het stuwmeer Barrage de la Gileppe verder te gaan naar de Nederlandse grens, waar we plm.18.30 uur zullen belanden bij het Brielandenpunt, waar in het hotel de W.ilhelminatoren een .diner klaar zal .staan. Wij hopen omstreeks 10 uur weer in LJssëLsteynte zijn. Voor degenen die zelf niet graag Belg.francs gaan halen, kunt U 'tijdens de ries bij de penningmeester terecht, die zal zorgen dat hij genoeg voorhanden heeft, Degenen die deze ries mee willen maken, kunnen zich opgeven, spoedig, bij 11 .Arts tel.272. Maandag 24 April is er weer kienen in het Gemeenschapshuis. HBSOns GonoegenVanavond,morgen en zondag organiseert onze vereniging het eerste -bondsconcours uit de serie van 3.Willen de schut vers en diegenen die helpen zorgen op tijd aanwezig te zijn. Wij schieten Vrijdag 7 uur met 2 zestallen, Zaterdag 7 uur met 1 zestal en zondagmorgen 10 uur met 2 zestal len. Veel succes. Vrijdag j.l. schoot het 1e zestal 1324 punten in Ospel. La >i..school - Quae rvereni^ingo Eerste Ho Communie, Zondag, 23 april a.s0, doen de leerlingen van de 2e klas hun Eerste Ho Communie tijdens de H- Mis van 9 <>30 uur0 Dé betreffende kinderen worden uiterlijk om 9*1-5 uur bij de basisschool verwacht 0 Onder begeleiding van fanfare en drumband trekken zij dan bij goed weer rondom 't Lovinckplein naar de kerk* De bewoners in de kom worden vriendelijk verzocht te vlaggen.» De eerste 12 banken van het' middenschip(beide kanten) zullen gereserveerd worden voer de ouders van de communiecanten(de opgegeven kinderen t/m de le klas)o De resterende banken kunnen worden ingenomen door de uitgenodigde familieledeno De boekjes die voor deze viering samengesteld zijn, mogen na de IL Mis worden meegenomeno De beide tweede klassen hebben maandagmorgen 2b april, om "bekende redenen vrije - - - Koninginnedago De viering van Koninginnedag zal dit jaar plaatsvinden op vrijdagmidd.ag28 aprilDe kinderen van de kleuterschool klas 1,2 en 3 van de basisschool kunnen zich vermaken met diverse spelen, terwijl de meisjes van klas t/m 6 v/erpbal spelen en de jongens van klas b t/m 6 elkaar bekam pen tijdens voetbalwedstrijderu Aanvang; 1015 uur op 't sportpark "De Vlies" 0 Kinderen, die elders een school voor buitengewoon onderwijs volgen, mogen •ook aan de spelen meedoen, .indien hun .ouders dit tijdig vóór maandag, 2M april melden bij W. Verschuuren(tel'516)» KijkavondenDe tweede serie kijkavenden van dit schooljaar zijn gepland op. dinsdag, 16 en woensdag 1? mei» SchoolreisDe jaarlijkse schoolreis v.oor de 5e en 6e klas voert ons naar de Beekse Bergen. Eveneens maken we een rondrit door 't aldaar gelegen Safari park» Als datum is gekozen dinsdag, 25 triei. i m s

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 5