xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx iLLL5J-AQL!)Li. s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx •K0RFBA1VESENI&IHG "De Peelkorf^ pitslagen gcsrc ;lde wedstrijden: Senioren 1 - EI0. 8-1 Junioren b- Bruhczc- a 2-2 KCHB. - Senioren 2 4-2 Pupillen 1 - Bee Merela 1-2 Junioren a - ROKA.a 2-0 Wedstrijden_voor zaterdag_22_April_a_1s_12_ Junioren a - Swift a5 aanvang 15.0Q uur, Junioren b is vrij Junioren c - Maaskorf a, aanvang 14.00 uurAspiranten 1 is vrij. Aspiranten2 - BDK.1 aanavgn 13.00 u.ODOS 1-Pupillen 1 aanv.12.0 u.vertrek 11.15 uur. Rijden; Arts Paardekopweg, van Osch Heersslsepeel. Pupillen 2-D0TÜ1 aanvang 12.00 uur. Senioren 1- Do Horst, aanvang 12.30 uur scheidsrechter Dhr.Huizinga. - 2- de- Korf 11.00 Kroonénberghs PINKSTEP.TOÜRUOOI2e Pinksterdag 15 Mei zal onze vereniging weer deelnemen aan het jaarlijks Bondstournooi, en wel met 2 senioren, 3 junioren,2 aspi ranten en 3 pupillen teams. Heft tournooi zal dit jaar niet gehouden worden in Meerveldhovenmaar op hot Sportcomplex te Zeilberg. Hier zullen de Pu pillen 3 ook wedstrijden mogen spelen. Daarom verzoeken wij de ouders voor een zwart rokje en een wit truitje te zorgen. Y/edstrij_den voor_Zondag_23_April DORPSGENOTEN Uiwillen U er nog even aan helpen herinneren dat du mogelijkheid nog open is om SoV.Ysselsteyn te steunen middels de enkele weken geleden ontvangen bank op dracht. Bij_ voorbaat hartelijk dankll_ Ysselst.1- Hegelsom 10-1 Yss.Al-HegelsAl2-0 Wenray C6~Yss.C31-0 Hegels2 -Ysselst.23-0 Yss.Bl-EEV 815-0 Yss .Dl-Fïelderslo Dl-2-1 Meerlo 2-Yssclst.31-1 Merselo 81~Yss.81i0-7 Kronenb.01—Yss.D2o-l Ysselst4-Griendtv 29-0 Leunen 6 2-Yss 022-0 Yss #D3—MersDlo D'21-4 Griendtsv3-Ysselst50-0 Meur.Io Cl—Yss «Cl1-2 Leunen El—Yss «El6-1 Ysselst o6-Mcrselq 41-4 Yss.C2-Heldürslo C3—2-0 Yss .E-Z-Montagn .E42-1 JoV.m* communiefeesten elders zijn enkele wedstrijden naar'zaterdag verschoven .De betrokkenen gelieve hiervan goede nota te nemen. Held je tijdig af bij je eigen leider als je onverhoopt niet mocht kunnen speleniïi Brughusia l-Ysselst.la3nvo14.30 u.bijeenk13 00 u. (M J „Janssen) Ysselst.2- Resla 3aanv.14.0Q u. 3 .Ottenheym) Ysselst.3- Leunen 3aanvo12.00 u. (U/.Peynenburg) .Zate rdagj^ v Meldersla 4;-Ysselst. 4aan v. 18 .00 u.vertr .17 .00 u. 0 v dSterren Ysselst, 5 -RKGFC 5aanv. 18.00 u. Zgindag Leunen 7 -Ysselst.6 aanvclC.3G u.vertr. 9.30 u. (H„Hofmans JUNIOREN Progr^arnrna^. voor^ zat cr dag^ 22m YsselstAl-America Alaanv.15.00 u, (LoNooyen). Ysselst .81—l/enr.ay 33aanv.14.00 u. Ve nray 84-Ysselst .62aanv/.14,15 u.vertr.13.30 u. (fiets). Ven ray C2-YsselstClaonv.13.0G u.vertr.12.15 u. (fiets). YsselstC2-DIS C2aanv.13.00 u, Melderslo C3-Ysselst.C3aamv.13.00 u.vertr.12.15 u. (busje). Meterik 01-Ysselst.01aanv.11.00 u.vertr,10,15 u. (busje). Leunen D2-Yss.elst 0D2aanv. 11.00 luvertr.10.15 u, (fiets), Ysselst„E2-Kconcnberg E2aanv1000 u VETERANEN - zaterdag 22 aprilYsselst.- Morsels aanv. 17.00, uur» XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXaXXXXXXXXXXX;<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\..a .iT-rr, iirr'M S.VoYSSELSTEYN "v" SENIOREN Programma, voor z.aterdaa en zondag- 2-2 en. 23 april.. - Ysselst. D3 en El zijn vrij. «rt <■- 4 *4 4- m» .A*.'» W A M •- ft t. t -« t«i 4

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 2