a y I Redactie: is e no: 21 21 April 1978. Zaterdag: Zondags Maandag s Dinsdag: r >ensdag Donderdag:8 Vrijdag:8 PAROCHIE H.ODA, 5e Zondag van Pasen. 19.00 uur Hoogmis gest.H.Mis t.e.v. O.L.Vrouw voor de dames Mulders 8.30 uur H.Mis voor Wim in t Hulst besteld door Nieuwstad, 9.30 uur H.Mis waaronder de eerste H.Communie der kinderen, 11.30 uur H.Mis voor Gerrit Thoone. leesmis t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, leesmis voor Petronella Stiphout- Poels. uur uur uur uur uur weekdienst voor Wim in 't Hulst leesmis voor de overleden familie Philipsen-Creemers geen mis, 14.30 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 40-jarig huwelijk van v.d. Pas-Custers. Zondag in de H.Mis van 9.30 uur is de eerste H.Communie van de kinderen.Men wordt verzocht om zo mogelijk naar een van de andere missen te komen en de kerk vrij te laten voor de ouders en familie van de communicanten. - Zaterdag19.00 uur Peter en Leo van Soest. Zondags 8.30 uur Richard Juwett en Francis v.d. Hoff, 9.30 uur Robert van Ass en Robert Ste vens, 11.30 uur Henk Stiphout en Eugene Linders In verband met de eerste H.Communie a.s. zondag, worden de bewoners van de kom van het dorp vriendelijk verzocht omstreeks half negen de vlag uit te steken. Collecte 3AK0R A.s. zondag zal voor de H.Mis van 8.30 en 11.30 uur gecollec teerd worden voor bovengenoemde instelling. A.s. zaterdag zal er niet gecol lecteerd worden omdag dit per vergissing enkele weken geleden al gebeurd is. ^jvengenoemde organisatie behartigt de belangen van de kinderbescherming, voogdijraad etc. Instellingen die nodig zijn en rekenen op onze hulp. Bij voorbaat hartelijk dank. -- Internationale Jeugdpri.jsvraag. In Februari van dit jaar konden de kinderen weer meedoen met de Internationale Jeugdprijsvraag voor Rabobanken, welke dit jaar voor de 8e keer werd gehouden. Ook uit het werkgebied van on ze bank deden weer vele kinderen mee en maakten hun werkstuk over hetthema "De Nederlandse Molen". De landelijke beoordeling is nog in volle gang,maar op provinciaal ter ein heeft de prijsbepaling plaatsgevonden. Naast diverse prijzen bij naburige banken werd ook in het werkgebied van onze bank een prijs toegekend, en wel aan Frank Mulders, Eyckenhofweg 14, die een verrokij ker als prijs in ontvangst mag nemen. Zo zie je maar weer dat het toch steeds de moeite waard is om aan deze jaarlijkse Internationale Jeugdprijs- vraag van do Rabobanken mee te doen. Frank, proficiat en hopelijk ben je een stimulans voor de anderen om volgend jaar ook mee te doen. GEMENGD KOOR. willen de dames van het gemengd koor de mis komen zingen op Vrijdag 28 April, om half 3 voor hot 40-jarig huwelijk van v.d.Pas-Custers InHlft geld en goede raad 1' I T Y*1 r~l r"3 T* v'"iHin •Hill t I

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1