.J r.evTiB Redactie: ie e no: 22 7 april 1978 Parochie H.Oda3e Zondag van Pasen Zaterdag(8 april): 19.00 uur:H„Mis v.d. overlfam.Maessen-Mans en Maessen- Swinkels. Deze H.Mis zal worden opgeluisterd door zang van het Gèmengd Koor "Wallaria" uit Well, zondag: 8,30 uur: H.Mis voor Jan Geurts. 10.00 uur: Hoogmis:gest.jaarget. voor Johannes Willemse en Francisca Spreeuv/enberg. 11.30uur: Weekdierst voor V/in In 't Hulst, maandag: 8.00 uur: Maanddienst voorMaria Vergelat-Burgers 'dinsdag: 8.00 uur: Leesmis voor Gerardus v.d. Munckhof. woensdag:8.00 uur: Maanddienst voor Gerrit Thoone. .derdag:8.00 uur: Maanddienst voor WilhelmLemmens vrijdag: 8.00 uur: Maanddienst voor Gerardus In t Hulst, 14.00 uut: Huwelijksmis v.h. Bruidspaar Berkers-Peters. zaterdag: 19.00 uur: H.Mis v.Albert"Peeters en C-erarda Peeters-Ewals, best. door Albert Peeters Ji% Misdienaars: zaterdag:19.00:Richard Wismans en Henny Michels. Zonsdag 8,30: Rob Koonings en Wilbert Arts.10.00 uur:Peter en Leo van Soest. 11.30 uur: Robert van Ass en Richard Huwett. De opbrengst van de Vastenaktie was 2.184,24. Aan alle milde gevers onze hartelijke dank LENTEFESTIJN FANFARE DE PEELKLANK" Zoals wij vorige week berichtten en U tevens kunt lezen in de folder, welke een dezer dagen bij IJ thuis werd bezorgd, houdt de fanfare dit weekend, 7? 8 en 9 april, haar "Lentefestijn". In het kort nog het programma: Vrijdag 8 uur: Grote KIENAVOND Zaterdag: 2 uur: Kindermiddag met beoordelingswedstrijd Lentestukjes. Jury: G.Verlinden,Venray, P.Arts,Mersolo, Margriet Potten. 8.uur: Korenavond met medwerking van de koren:Ysselsteyn, 'Well en Meterik, met na afloop dansmuziek door orkest "Claerwater" zendag: 11-14 uur: Dans-matinee met orkest "Claerwater" en om 12.15 uur: PRESENTATIE NIEUWE UNIFORMEN DOOR DE FANFARE. 6 uur s'avonds: Muziekavond met medewerking van de fanfares uit Beringe, Rips, Hegelsom en Vlierden, waarna gezellig luis teren en dansen op muziek van de Smeleblaozers" Inwoners van Ysselsteyn, Wij komen dit jaar niet met loten of dergelijke bij U langs, want wij ont vingen afgelopen herfst gulle bijdragen voor de nieuwe uniformen van de fan fare, die a.s. zondag aan het publiek zullen worden getoond tijdens hot matinee. Nietemin heeft de fanfare dit najaar een groot geldbedrag nodig voor do aanschaf van nieuwe instrumenten als de IVM-muziekcursus afloopt en ongetwijfeld velen hiervan als leerling-muzikantzullen beginnen met de fanfare-muziekstudie. Als wij U zeggen dat het kleinste instrument (bugle of trompet) reeds 1.200,kost, dan begrijpt U dat er dan veel geld nodig zal zijn om deze nieuwe leerling-muzikanten van een instrument te voorzien. Zoals gezegd, wij komen thans niet om een bijdrage vragen. Wat wij U alleen vragen is: KOK "GEMEENSCILiPSHUIS. 'Hierdoor s ons lentefestijn r:mu qJ geld en goede raad r* V Nieuwsblad -i.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1