rut Redactie: tg e jaargang no 31 Maart 1978. PAROCHIE H.ODA, Beloken Pasen Zondag: 8.3'\uur H.Mis voor overleden ouder en familie. 10 uur Hoogmis -gesticht jaargetijdevoor Albert Peeters en Gerarda Ewals. 11.30 'J.ur H.Mis voor Wim in 't Hulst besteld door de buurt. Maandag': 8 uur jaargetijde voor Mathijs Derikx en Anna Linskens. Disndag: 8 uur weekdierst voor Gerradus in 't Hulst. Woensdag: 8 uur leesmis voor bijzondere intentie. Donderdag:8 uur leesmis voor Petronella Stiphout-Poels ^ijdag: eerste rvijdag van de maand, 8 uur H.Mis t.e.v. H.Hart van Jezus voor Wim in 't Kuist, weekdierst. Zaterdag: 19.00 uur H.Mis voor de overleden familie Maessen-Mans en Maessen- Swinke1s Misdienaars. Zaterdag: 19.00 uur Willy Hendriks en John Michels. Zondag: 8.-30 uur Richard -/ismans en Henny Michels, 10 uur Peter en Leo van Soest, 11.30 uur Rob Koonings en Wilbert Arts. LENTE-RE STEIN FANFARE -y"Op 7, 8 en 9 April houdt de fanfare haar "hentefes- tem" in het Gemeenschapshuis. Het programma is als volgt: Vrijdag 7 April: GRAND IOZS KIEN AVONDAanvang 20.-00 uur. .Totaal meer San F. 1 .OOO,aan prijzen, waaronder 2 rij wielen als hoofdprijzen. Kom daarom Vrijdag 7 April- kie nen voor de fanfare. Zaterdag 8 April: Beoordeling LENTESTUKJES van de kinderen in 3 leeftijds- categoriën. Voor iedere categorie zijn enkele prijzen be schikbaar. Aanvang 14.00 uur. Tijdens deze jeugdmiddag, r- DISCOTHEEK met D.J, Henk, 20.00 uur: KORENCONCERT met medewerking van de gemengde koren uit IJsselsteyn, Meterik en Well. Vanaf 21,30- uur dansmuziek met orkest "Claer Water". Zonoag 9 April: 11.00 1-4,00 uur MjHPINEE—DANSEN met "Clae.r Water", waaron der om 12.15 uur PRESENTATIE van de NIEUWE UNIFORMEN van de x am are aan de IJsse Isteynse Gremeens.chap. 18,30 uur Populair muzikaal optreden van de fanfares uit o.a. Rips, Beringe, en het slotconcert door de fanfare uit Vlierden. Vanaf' 21.30 uur gezellige dans/stemmingsmuziek door blaas- .kapel "De Smeleblaozers" Alle evenementen zijn gratis toegankelijk. Laat de televisie eens in de stc en kom met ons meevieren met dit Lentefestein. Mededeling voor muzikanten en bestuur A.s. maandag 3 April om 18.45 uur worden do muzikanten met bestuur in hetGemocnschapshuis verwacht om de nieu we uniformen tc passen, Gaarne iedereen dan aanwezig. Het bestuur en do com missie lentefestein wordt verzocht om direct NA DE REPETITIE (dus om 21.30 uur) aanwezig te zijn voor een vergadering. 21.. geld en goede raad 1 sselsteyns Nieuwsblad a

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1