Redactie: Cu e jaargang no: 19 L.L.T.t3. 17 Maart. 1978. endag; Maandag dinsdag: PAROCHIE H.ODA, palmzondag 8.30 uur H.Mis voor Gerrit Thoone, besteld door de buurt, 10 uur gesticht jaargetijde voor Hendrikus van de Ven en Theo van de Ven, 11.30 uur H.Mis voor Jacques Emonts. Voor de Hoogmis worden de palmtakken gezegend. Men wordt verzocht om zo mogelijk zelf' een takje mee te brengen. 8 uur weekdienst voor Gerardus in 't Hulst. 8 uur leesmis voor Jacob Arts. ..censdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Arts- Jenniskens. Donderdag:Witte donderdag, 15.00 uur H.Mis voor de kinderen en bejaarden, 19.30 uur boeteviering en dienst van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, 19.30 uur boeteviering en dienst van Goede Vrijdag. Zaterdag: van 18.00 - 19.00 uur gelegenheid tot persoonlijke biecht, I9.OC uur wijding van de Paaskaars, het doopwater en H.Mis van Paaszaterdag Misdienaars. n OJ r7 Zaterdag: I9.00 uur Robert Stevens en Francis v.d. Hofx Zondagt 8.30 uur Henk Stiphout en Eugene hinders, 10 uur Peter en Leo van Soest, 11.30 uur John Miche'ls en Willy Hendriks. Vrijdag: KLEUTERSCHOOL-OUDERVERENIGING. -r'TT:' Opgeven kleuters-.. Cp 10 April a.s, kunt IJ ae kleuters die voor 1 Octi ber 4 jaar worden opgeven, tussen half 4 en half 5. PaasvacantieDe paasvacantie begint cp Donderdag 23 Maart om kwart over 3. De school begeint weer op Maandag 3 April. Schooltijden. Na de paasvacantie zijn de schooltijden van 8.45 - 11.45 uur, en van T3.5ü~~- 15.30 uur. Op woensdag zijn de schooltijden van 8.45-12.00 u jxHSUMAF 0ND S Rheumafonds A.s. zaterdag en zondag aan de kerk collecte voor het Nationaal L.V.B. Maandag 20 Maart is er om 19.30 uur kienen in cafe van Dijk. PONYCLUB "De WeLshruiters11 Op de afgeLopen zondag in Tienray gehouden samen gestelde wedstrijd wist ons viertal een fraaie 4e plaats te behalen. Hierdoor mogen zij over enkele weken naar de Limburgse kampioenschappen in Maasbree Ruiters, van harte proficiat. P.D.V. IJsselsteyn. A.s. vrijdag 17 Maart houden wij een belangrijke vlieg- vergadering bij A. van Dijk, aanvang 8 uur. Opgave derby's Danmartin,tevens betalen hiervan. Tevens inzetten van de duiven voor af te richten. NA DE SCHOONMAAK EEN FRISSE KLEUR - Latex, in diverse soorten. - Veegvaste muurverf - Wandwit. met VERF van de Verder alle soorten verf- vernissen en Verfgereedschappen geld en goede raad t t sselsteyns Nieuwsblad O

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1