xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ojPJlg..vgoj:. zaterdag 21 Jaruj. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXX H.B.S. Ons Genoegen. Uitslag.'Mielo-hout 13. K.Maessen 182 14. D.Verstegen-L. 169 15. W. v.d. Ven 169 16. N.Uit,jens 169 17r j.v.Gassëi 139 18Th.Hellegers 132 19. J Janssen 132 Uitslag Indoor Cuyck. v Stevc..ns 539 p p.Clerkx 52.4 p.5 M. ven Hoof 511 P Th.Ja»«n 508 p., Tb.oiaes®éns lü P. Spreeuwenberg 43! p.; D.Verete- Mnrvor ^zUerdag ia er een juhileumoonpom-Eiie Lennen. Er wordt geso'ioten om 1 uSI. lertreE vanaf eemeensctopehuia i uur voor ie aanvang Jv(3Broek M. Camps Th.Clneeaens C.Janssen H.Stevens Th.Janssen 233 226 223 221 221 221 7J.Michels 220 8.A.Pleurkens 216 11.Pr.Janssen 199 12.A.Franseen 192 CfX 273 p., 2.P. Spreeuwente rg UM.sïig R^Senfs JanuIÜ. l.J.Miohele 228 p. 2.P.Spreeuwenl:erg 227 p. 3. M. van Hoof 221 p. 9.P.Clerkx 214 10PSproeuwenb213 UITSLAGEN "S.V.YSSELSTEYN= Merselo 4~Ysselst6-5-2 H egelsom-Ysselst3-1 Griendtsu.2-Ysselst.4-2-2 fleer1 o 2-Yss.32-2 Ysselst .5-Griendtsu .32-3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ysselst.1-8rughusia 1aanv.14.00 uur—bijeenk. 13.00 uur (P .v.Broekhoven) R»sia 3-Ysselst.2aanv.11.30 uur—vertr.. 1030 uur (P.Beckers) BW 2-Y ssclst3aan v .13.00 uur—vertr.12 .00 uur (G.Vullings) Ysselst.4-Helderslo 4aanv.li.C0 uur(O.Heynen). RKGEC 5-Ysselst .5a an v. 11,00 uurvertr.1g0l!ü uur (G.Guurts) Ysselst 06-Leunen 7aanv.11.00 uur(UoHauser) Z aal s£or tj_ Van lo-ll uurEl van 11-12 uur—E2 van 12-13 uurD2 uan 13-14 uurD3 van 1.4-15 uurC2 van 15-16 uurC3 X X OEFENWEDSTRIJDEN a ZATERDftü 21 DAN, a voor Al - BI - en Cl. Helden Al-Ysselst.Alaanv.14.30 uur—vertr.1330 uur (busje +auto). S3.UV BI Ysselst,BI aanv.14.30 uurv.ertr.13.45 uur (auto) Venray Cl-YsselstClaanv.13.30 uur—vertr1245 uur (fiets) Ysselst. B.—2 E ,EV .B—laanv14.00 uur- n n. Zaterdag 2B januari wordt er voor de C-elftallen een f iets-orentatie'coch - gehou dsn.. Da deelnemers gelieve een pen mee te brengen. 1 2. 4. 5. - I.u.m. de boerenbruiloft uan a.s. zondag hebben uij getracht een aantal wedstrij den tc verplaatsen naar een ander tijdstip. De tegenstanders hebben hierbij maar in beperkte mate medewerking kunnen verlenen. Waar ook na de wedstrijd bent U wel kom. op de bruiloft. Voor het programma zio"BOERENBRULLUFT" elders in dit blad. j3RnnRArona vnflR ZONDAG 22 JflN.s .J£nhaAJ££B3MBgLl i 1 f 7 y

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 8