JflflRVERR D t HI f 11 J L.L.L0. OP DONDERDAG 26 Januari j aseanvang 20.00 uur in Gemeenschapshuis te IJsselsteyn. Piëlreuzen en Piëlreuzinnen. T^TTr,-^^„T,TriT.,TT,T ln JeugdgebOuw "Is Koel". A.s. zaterdag 21 Janua ri zal de nieuwe JEUGDPRINS beken! gemaakt worden, waarbij wi;' alle Piëlreuzen en Piëlreuzinnekes uitnodigen, om hierbij aan wezig te zijn. Aanvang halfs tot 11.00 uur. Eentree f.1.50 Het aftreden van Jeugdprins Hans I, en de proclamatie van de nieuwe Jeugd prins 1978, zal plaats vinden zo tegen 9.^0 uur. Denk ook aan AIDWIEVERBAL op Vrijdag 27 Januari a.s. in het Gemeen schapshuis. Ponyclub "De Welshruiters" iOp maandag 23 Januari a.s. wordt de algemene vergadering van onze club gehouden. Deze wordt gehouden in zat 1 Roelanzia, de aanvang is om. 20.00 uur. De ouders van de leden zullen nog een agenda van deze vergadering ontvangen. Op de springwedstrijd in Horst wist Mia Bos in de klasse Licht, een fraaie 3epl."ats te behalen. T.K.IJ.-nieuws. r T Maandag 16 Januari 1werd na een korte inleiding ""-' officieel onze tourclub oogericht. (Naam: Tourclub IJsselsteyn,afgekort T.K.IJ.) Sr werden 3 mensen gekozen die de club bestuurlijk leiding zul len gaan geven. Tijdens de-e vergadering konden reeds 12 personen als lid worden ingeschreven. Ook werd de sponsor bekend gemaakt, t.w. Th.Veesten (Handeleordernemeing) voor wie wij reclame zullen voeren op onze trico's. Wij hopen een spor tief seizoen tegemoet te gaan. Nieuwe leden, o k dames, zijn nog van harte welkom. Inlichtingen over onze club en eventuele opgave van loden kan geschieden bij: L. Heidens, te1.378 ZONDAG 22 Januari Mat mé - Dansen met orkest: De Casanova's, aanvang 14.00 uur, s'avonds: -.TC,~r T.. DISCO - avond met Disco show Qf ACTIQN Aanvang 1900 uur Zaal Roelanzia. Langs deze weg betuigen wij U onze oprechte dank voor Uw medeleven bij het plotselinge overlijden en de jbegrafenis van mijn lieve man en onze zorgzame Vader, Gorcit Thoone Bijzonder dank aan familie, buren en vrienden en bekendennen Mhr. Pastoor. J.W. Thoone-Philipsen en kinderen. Jongeman gevraagd voor werkzaam heden op champignonkwekerij, 17 jaar. H.Bovee, Deurneseweg 73 Te koop: 1 trimfiets met 5 versnel lingen, in zeer goede staat en 1 kinderstep Vollenberg, Montfortstrast 10. Wie leende een alluminium ladder van 4 meter, en is verpeten ze terug te grengen. H.Gooren, lovinckplein 16

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 5