57Ó5Ö r 57-30 150.50 48.70 49-40 44.60 45.50 40,80 4150 55.90 52.60 5180 52.80 61.40 61 .80 Rundveekorrel stand Rundveekorre! energie Weidekoekjes Rundveekorrel 1 7!/2 BLggenbatt.eri3meaL f 6490 62.90 60.50 181.90 4560 56.80 4o!lO 42.90 58.90 4170 59.80 Gewi j zigde buikkorting. ingang van a. sMaandag 25 Januari wöidt onze buikkorting als volgt: 1000 kgo 2500 kg. 6000 kg 10.000 kg. f.0.10/100 kg. f.0.20/100 kg. f.0.50/100 kg. De aanpassing was noodzakelijk geowrden i-v.m. bet in de loop der jaren sterk gewijzigde distributie- en kostenpatroon. De noteringen zijn in zo verre in afwijking van dee prijzen in B. en T., dat de staffeling hierin is 2500 kg. 6500 kg. en 12000 kg. Bovenstaande kortingsregeling Ê^eldt i/oor ,J?én bestelling te leveren op één dag. Bestellingen dienen daags voor de cag "an levering opgegeven te worden om een efficiente productie mogelijk te ma ken. Let wel,er zijn in Nederland ook mengvoederbedrijven waar deze termijn aanmerkelijk langer is. Bulkgoedbestellingen van minder dan 1000 kg. totaal worden geleverd tegen zakgoedprijs Losse kunstmest afleveringen. Over enige tijd begint het kunstmestseizoen bok weer. het aantal afnemers van kunstmest in silo's is de laatste jaren nogal toegenomen. Hierin schuilt echter ook een gevaar. Wanneer dadelijk cie lente ineens losbarst wil iedereen op zeer korte termijn zijn kunstmestsi lo's gevuld hebben. Dit kan niet omdat het aantal kuntmestbulkwagens niet afgestemd kan zijn op deze piek. U kunt deze piek en het wachten op kujjst- mest dan ook voorkomen door op korte termi.in Uw silo te laten vullen, ner gevaar van het vastzitten van de kuntmestsilo levert geen enkel probleem op wanneer U de vul- en ontluchtingspijp luchtdicht afsluit. et eventuele ren teverlies behoeft U ook niet te rekenen, wanneer U meegedaan heeft aan ae voorkoDeru ALGEMENE VERGADERING L.L.T.B. Mogen wij onze leden bij deze nog eenjaorinne ren aan de algemenë^vcrgadering, waarin naast de jaarstukken ook nog 5:® ai verse verzekeringen door Drs.Bistervelts v.d. Soceconomische Voorlichtings dienst v.d. L.L.T.B. behandeld worden. Ook belangstellende leden van de A.d W. zijn van harte welkom. l,.L 1 .ii. Ysselsteyn MEDEDELINGEN Deze week brachten wij in rekening per 100 kg. voor de voornaamste producten, voor eenheden boven 1000 kg. exclusief 8.T.W. franco boerderij en af magazijn. Saby-biggenmee! Baby-biggenkorrei Biggenopfokkorre! (5C- kg.) Biggenstartmee! Biggenstartkorrel Siachtvarkensmeel Slachtvarkenskorrel Zeugenmeei Zeugenkorre! Voll. Opfokmeel I Voli. Opfokmeel !l Vol!, batterijmeel Satterijmeel extra Braacikuikenkorrel Braadkuikenkorrel wit f 56o80 Kalkoenkorrel i Kalkoenkorrel Slachtkalkoenkorrel III D.M.V.-groen Baby-kaiverkorrel Weldekorrel Rundveekoek stand Rundveekoek E.R Mineralenkorrel Mineralenkoekjes Bovenstaande prijzen zijn de basis-buikarijzen. Toeslag gezakt product f.2 tlier 100 kg. Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg. Bij één bestelling en bezorging op één clag. Alle bestelingen dienen daags voor de datum van levering voor de middag gedaan te ziin, anders wordt met 10 ct. per 100 kg. verhoogd. Zakgoedbestellingen dienen in de week van bezorging uiterlijk op maandag binnen te zijn. om op woensdag en donderdag bezorgd te worden, 1000 kg. 2000 kg. -.05 *000 kg. -.10 6000 kg. -.15 10.000 kg. -.20

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 3