Tel> 04785 - 613 - r-r4*-' r*h 20 "Irnuari t/m 29 j-nueri 1978. vrijdag 20 januari: Gymzaal voor groep 4 klas 6. 19.00u - 20.OOu Ping-pon'gcorcpetitie voo't groep 5 19.00u - 22.30u zatërdag 21 jsnuari nPRlNSENB/L voor de jeugd 193Ou - 2300u Entree op deze avond is ƒ1,50. Wie wordt er JEUGDPRINS van het jaar 1978 zondag 22 januari: Opendag voor iedereen van T4.0ÖU - 13.00u donderdag 26 januari:Kienen voor groep 4 klas 4+5 Entree ƒ0,25 -4 18.'30u - 20OOu vrijdag 27 januari:Kienen voor groep 4 klas 6 18.30u - 20.OOu Ping-pongcompetitie vod-n groep 5 20. OOu - 223Ou saterdag"28 'januaricDiscotheek voor .de jeugd van groep - 5;'de. jeugd vanaf de Lagere School. 19«Ö0u - ,2.2.OOu zondag 29 januari Vrije instuif'jvo^r iedereen. 14.OOu - 18.OOu Ping-pongcompetitie Groep_-.5)Wie, doet er graag tafeltennissen 'in wedstrijd verband.Déze kunnen vanavond nog meedoen aan de eerste ronde.Preng,als je het hebt een eigen set mee.Wanneer deze ronden gespeeld zijn dan gaan we weer een uitwisseling...houden_raet een andere vereniging. ■Film: vrijdag 24 februari 20.30u In de hel van Dzeh-gis Khan. zondag 26 februari 14.00u_Tekenfilms o.a Popeye,woodyMickey,pluto enz. Stuif es in: "Wie heeft in deze tijd nog eens gedacht aan dit evenementdat we half april gaan houden?Wie heeft er iets speciaals bedacht om te laten zien of te doen?D00R DE JEUGD VOOR DE JEUGD. I PI /Hf) PP/^/Q Q 7 u kunt het meemaken op het l-+ 1 V <-5 1 -J O Prinsebal op zat.24 januari. KöRFBALV Wedstrijden vom zaterdag 21 Januari a.s. Aspiranten 2 in sporthal te Deurne, vertrek 10.45 uur. 11.30-12.00'uur Asniranten 2 Olympic 2; 13.00-13.30 uur Bruheee 2-Aspiran ten 2.'Rijden: Ceilings Deurnesewegp van 011 Lovinckploin. Junioren C in sporthal te Someren, vertrek 12:00. uur. 13:00-13.30 uur Junioren ¥- BDK'.a: 14.00-14,3C uur Olympia c-Junioren c Rijden: Marcellis Montfortstraathinders Buntweg. Junioren B in sporthal Someren, v rtrek 15.30 uur-.. 16.30-17.00 uur Olympia B- Junioren B. Rijden: Buisse IJssn.weg; van Osch Mëerselsepéel, Wedstrijden voor zondag 22 Januari a'. s Senioren 3 in sporthal Someren, vertrek 14.30 uur. 15.30-16.00 uur Se Treffers 2-Senioren 3? 16.30-17.00 uur Senioren 3-Fiducia Senioren 1 in sporthal te Born, vertrek 13.-30 uur. 15.00-16.00 uur"De Krekels - Senioren 1 s Rij den voer zatc-;rdag 28 Januari a.s.: Pupillen '1 hemmens Peel weg, Rongen Deurnc-seweg. Pupillen 2: Kcnings v.Beurdenweg, Mischels Meersolsepeel. Junioren B-: Janssen Peelweg, Kleuskens Rouwkuilenweg. CARNAVALSOPTOCHT. Piëlreuzen en Plëlreuzinnen Degenen die dit jaar met de optocht race willen doen, verzoeker wij beleefd om onderstaand strookje in te vullen en even bij AFleurkens,Iovinnkulein 3 in de bus te gooien, zodat wij tijdig een overzicht hebben von de op stelling van ie optocht. (Hierlangs afknippen) 1. Naam, wagen, groep of eenling:_ Straat of buurt: A-antal personen: 1Doorhalen wat niet van toepassing is. «u/yu jJ/ J c 0 >J UvV x> tt j£oöJ-":jL o uisJ.' O# -locliWO:. -

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 2