J Redactie: M JXüKi 6 e jaargang no: 9 6 Januari 1978 Zondag s Maardag ^ünsdag: PAROCHIE H.OPA,Feest van de Openbaring das HereniDriekoningen. 3.30 uur leesois voor Wilhelm Lemmens besteld door de buurt, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Henricus Stiphout, 11.30 uur ge sticht jaargetijde voor Martinus Janssen en Maria Janssen-Droesc-n.. S uur maanddienet voor Jan Jaspers. w 8 uur lecsmis voor Martin Hendriks, yensdag: 3 uur weekdienst voor Gerrit Thoone Donderdagss uur weekdienst voor Wilhelm Lemmens. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Maria Vergeldt- Burgers. Zaterdag: 19.00 uur gesticht jaargetijde voor Petrus Mulders en Maria Thissen. Misdienaars^ Zaterdag; 19.00 uur John Michels en Willy Hendriks. Zondag: 8.30 uur Richard Wiemans en Henny Michels, 1r uur Peter en Leo van Soest, 11.30 uur Rob Koonings en Wilbert Arts. Mededeling voor_jiet _k 1 nderkoor^ op zondag 8 Januari (overmorgen) zal het kinderkoor de H.Mis van 11.30 uur muzikaal opluisteren. De kir deren van het ko^r worden om uiterlijk 11.20 uur in de "kerk aanwezig verwacht. Vanaf deze plaats hartelijk dank aan gemengd koorkinderkoor, blaaskapel, fanfare- en drumband, voor de mooie opluistering van de diensten tijdens de kersttijd en het goed verzorgde kerstconcert op 1e Kerstdag. Verder harte lijk dank aan alle anderen die op enigerlei terrein hun medewerking gayen bij de verzorging van een en ander waarvan .speciaal te noemen Rikie Deters et haar medewerkers voor de mooie verzorging van de kerststal in de kerk. Rabobank. Vri idaeavondonenstelling. Vanaf VANDAAG, vrijdag 6 Januari is de vrijdagavond'öpênstelling tot 7.00 uur n.m., dus niet meer tot half acht. Houdt hiermede s.v.p. rekening, tt raPi Aflegmapjes rekening-courant. Het jaar is weer voorbij -n •.ag wilt L licht de dagafschriften van uw privë-rekening of Uw lopenae rekening (be dijfsrekening) opbergen. Daardoor zijn op de bank gratis ailegmapjes ver kriisrbaar. Vraag even als U op de bafek kamt. Vacantiereizen. Ook dit jaar organiseren de Rabobanken in c.e^cgio^Venray een two e t aT "groepsreizen met een touringcar en wel op nar Frdnkische Schweisz, en op Maandag 28 Augustus naar het Zwarte Woud, beide in Duitslanf gelegen. De rèisduur is evenals voorgaand, jaren weer 6 dag.n van maandag t/m zaterdag, en de uitvoering van de- reizen is weer bij G.T. re/izen teDoetinchem. Hebt U intressekom dan even naar de bank voor na dere informatietrouwens: VOOR AL UW VACANTIEREJZEN NAAR DE SSSLSTEYN. RABOBANK - IJ t v B Maandag'V Jan. is er om 19-30 u. kienen in cafe van Dijk Voor de be. zïnningaavoir-1 op 17 Jan. in Venray, zie IJNB. vorige week, kurt l zich nog +^i4"jan opgeven, tel.563. Cursus Algemene Ontwikkeling. Dames denkt ÏTbJS ÓTov Yenrau aanwezig tehijn. Bata en veriere gegevens even eens in IJNB. van verleden week. geld en goede raad Y sselstevns

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1