Afgelopen week brachten wij in rekening voor de voornaamste producten, franco boerderij gn af magazijn per 100 kg,, exclusief 8 BTW. Zeugenmeel t- f. 36.10 Zeugenbrok/ lcorrel JZ. i* - 36.70 Biggenopfokltorrel (50 kg.)^^5< 88» Baby- biggenmeel Baby- biggenkorrel Biggenstartmeel Mas tbr ok voor. rundvee DMV. groen P a ar d e br okk e n Veil, legale el Koekjes AB. Batterijenme el Kalk o enk or rel I 89; 70 r° Jo -50; 70 ¥/.Jo -8l;20 JJ.èo - 38. /VA ---133;- - 3i!-ï90 y<j. - 8C>;10 -3580 </ƒ•*<>.-39.50 Braadkuikenkorrel Baby- kalverkorrèl Kalverbroldxcn ER. Rundveebrokken AB. Mineralenbrok Biggenstartkorrel Sla cb tvarkensmeel Slachtvarkenskorrel Voll. -foktoommeel zw. opfokvoeder I II Buivenkorrel (zomer) Kalkoenkorrel II (snelm.) ■/J-.pa f. hp, 70 1//.- 36.30 JJ.Oo -33.60 ^A.^-33.20 38,50 Y/.f - 8l.80 -37.70 1/0". -38.30 ■Jf.Vo - 39.5c yz-y* - 82.50 - 81.30 s/Jo -51.80 - 88.— 89.90 Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg.bij één bestellingenbezorgingop één dag. Alle bestellingen dienen daags voor de datum van bezorging, vöór de middag gedaan te zijn, anders veryalt 10 ei. korting per 100 kg. 1000 kg. 2000 kg. 8000 kg. 6000 kg. 10000 kg. Bk: 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 Gezakt! -.05 -.10 -.15 -.20 Boelchoudbure&u. Op maandag 17 Mei 1971, zitting zoals gewoonlijk op het kantoor van de L.L.T.B,van 2-3 uur nm. Jy.e-1 gfeEElt.e.r.s.".r, op de kringwedstrijd, die Zondag 9 Mei j.l. op de terreinen van de Schatberg te Sevenum werd gehouden, hebben onze amazones en rui ters zeer fraaie successen behaald. De startkaart voor individuele dressuur werd gehaald door: Trudie Janssen en Marlies Janssen, beiden op Buddy, Annie Jaspers en Diny Jaspers, beiden op Bea, Willy Claessens op Kings-Blue. De springproef werd met goed gevolg afgelegd door Rogier Kappen op Piccolo. In categorie C- licht van de individuele dressuur behaalden Maarten en Eogmer Kap jen beiden een eerste prijs, op Piccolo. In de categorie D- middel van de individuele dressuur behaalde Thijs Derikac de tweede prijs op Sarecko. Bij het springen werd in de categorie C. gewonnen dcor Maarten Kappen op Piccolo, terwijl Thijs Derikx in de categorie D. eerste word p Sarenko, beiden na een spannende barrage. Bestuur en instructeurs feliciteren de amazones en ruiters ract de behaalde resul taten, die verwachtingen inhouden voor de toekomst. Zij danken ook do ouders die met hun aanwezigheid een prettige stimulans vormden voor de ruiters. De pechprijs van do dag was ongetwijfeld voor Marty Swinkelsdio inhet zieken huis belandde, nadat hij met z'n pony achterover was gevallen. Gelukkig valt al les nogal race, en wij wensen hem speodig herstel toe. Oefenschema. Zaterdagmorgen om 10 uur worden alle ruiters en amazones op hot oefc"nterrein van de grote ruiters verwachtom te öefenen voor de kringweusirrnjd die op 23 Mei a.s, in Afferden zal worden gehouden. ]jij deze stollen wij U het programma en de dagindeling voor van de op 25 Hei a.s. Vertrek öm "8 uur v,:.i. aan de kerk, om 10 uur een kop koffie, om 12 uit diner in Giethoorn, daarna een kijkje in Giethoorn, Staphorst en otegeving Daarna 1 6 a 7 uur een koffietafel in Markaio in de plaatselijke kledcrdr reis een In 'UOTf.' van de vorige week werd de plaats Staphorst genoemd voer Dit is een vergissing onzerzijds. De kosten vallen inclusief koffietafel en diner onoi-m mee. Opgave telefonisch O8785 - 586. .ch t de hofxietafel ■l/c'cu Hf-» t r i.-v-»-

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 3