kJ E R A70 -- Uitslag vlucht Quevy, wind Oost, aankomst 10.56.44 u. laatste duif 11.14.54 uur. P.Arts: 1-27© pr. J.W.Hendrix: 2-10-11-15-14-19-20-37© or. H.Koonings: 3e pr. J.Derix: 4-9-12-23© pr. M.Philipsen: 5e pr. J.Arts en Zn.6-15- 16-50-52-54-35e pr. J.v.d. Eynden: 7-17-21-26-28-55e pr. J.Gamps: 8-31e pr. Jac. Hendrix: 18e pr, J.Pouwels: 22e pr. P.J.Philipsen: 24e pr. M. Arts: 25-29e pr, G.Philipsen: 36e pr. J.Philipsen: 58e pr. H.Verhoeven: 39e pr. De verenigingsprijs is gewonnen door J.Arts en Zn. HuiszoekeraUitslag vlucht Ottignier, aankomtt 1e duif 9.59.4Ï G.Linders: 1-11-15© pr. J.Coss: 2e pr. J.Jansson-V.3-4-15© pr. K.Jans sen 5© pr. K.Gomrers: G-He 'pr. A.Rongen: 7-8e pr. J. van Soest: 9-10e pd H. van Ass: 12-16e pr Uitslag vlucht Quevy, eerste duif 10.50.50 uur. G.Linders: 1-2-20-26-28-51-55e pr. K.Janssen: 3-7-12-34-35-47-48-49-52- 57e pr. K.Gommers: 4e pr. H. van Ass: 5-17-39-41 -42-43-58-60e pr. J.Jans sen .V.6-8-15-16-21-25-?9-33-40-54e pr. H.Wiliems: 9—31e pr. M.Janssen: 10-18-19-22-23-38-44-45-56e pr. A,Hendriks: 11-59e pr. M.Houben: 13-30e pr. JjCusterss 14-50e pr. H.Hendriks: 24 e pr, J.Ccx: 27-46e pr.. A.Ron gen: 32e pr. B.Linders: 36e pr. J. van Soest: 37e pr. M,Vergeldt: 53© _2©gsc__u-1i,"? a.s. zondag 16 Mei wordt het 2e kringconcours gehou den te Griendsveen, aanvang 10.30 uur vm. Onze vereniging zal met 4 zes tallen deelnemen. Vertrek vanaf Gemeenschapshuis cm 10 uur v.m. Zorg allen op tijd aanwe zig te zijn. De Jeugdraad vraagt een meisje, tussen 16 on 21 jaar, enigzins Duits sprekend, voor medereisleiding met J. van Ham, bij een Duitse groep uit Deggendorfvanaf 1 Juni t/m 5 Juni 1971Reis en ver blijf gratis, (i.p.v. Diny Peeter-a). Opgave bij J. van Ham tel.291» tot zaterdagavond 16 Mei 1971 te 18- uur. Zilveren Profeaaiefeest0p Bonteg 16 Mel 19?r> noopt zuster Elisa, (Maria Fleurkens) haar 25- jarig Professiefeest te vieren, in het Ursu- linenklooater te Kerkrade. VOOR AL UW VOORJAARSARTIKRLEH kunt U bij ons terecht, zoals; Tuinstoelen Slaapzakken Luchtbe dden Kinderzwembaden Zonnebrillen. En verder alle Land- en Tuinbouwartikeleri., Electrischc apparaten en alle luxe artikelen. Beleefd aanbevelend, Gebr. Keysers, tel.04785 - 232. Steeds uit voorraad leverbaar Augurkenplanten te koop, vanaf Dinsdag diverse perkplanter.. 18 Mei 1971. J,Verlinden, Heidsepeelweg 79- P.Potten, Schoolwc-g 6, IJssolsteyru I.v.m. Hemelvaartsdag, Donderdag 20 Mei 19?1, verzoeken wij de berichtgevers,in to leveren uiterlijk DINSDAG l8 Mei 1971; te 5. u'-tr Beleefd verzoeken wij belanghebbenden hior goede nota van to nomen, en wij seg-

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 2