M r vpr-l. Wat Usselateyn allemaal gepresteerd heeft, is links en rechts op verga deringen en leningen in Limburg en Brabant dikwijls als voorbeeld gesteld en dat is iets waar we gerust trots op moge.i zijn. We hebben van Usselsteyn oen fijn dorp gemaakt, waar het prettig Te rn is en cm dat t.e vieren mogen i y//'/ we er EENS IE DE 50 JAAR toch we.l eens een ECHT PIJN PEEST "VAN MAKER. Er staat dan ook heel. wat op het programma, zoals U verder in dit blad zult kunnen zien, iets wat echt weer niet kinderachtig is. We hebben laten zien dat we met hard werken samen heel wat hebben kunnen bereiken, maar hu willen we ook "Jaten zien dat we samen ook echt goed feest kunnen vieren, echt op z'n IJsselsteynsdus GROOTS. Een feest in grote trant, zoals IJssels leyn liet waard is..Het. kan toch ook niet altijd alleen maar werken zijn. Kaar voor dit groots opgezette feest Is er ook weer geld nodig, veel geld, en. dat gaan we dan maar weer op z!n IJsselsteyns oplossen door een inza- rr.el.ing. Het comité komt huis aan huis om de bijdrage op te haten en dan hooft niemand er aan te twijfelen of dit feest zal siagen, want waar hard gewerkt is mag ook flink feest gevierd worden. IEDER (TREFT NAAR EIGEN VERMOGEN. Als ÏJ er f.100.— voor over hebt is -dat héél, bijzonder, maar als U er maar f.25.kunt missen is dat even wel- kiGTH GIjüIF GOL en VTK^T FLIilK 1'ji-J/bT» Over 50 jaar, als onze kindc-ren en kleinkinderen het BBIJWEESST van IJs sels te yn gaan vieren, meet dit 50- jafig feest nog geboekstaafd kunnen worden ALS EEN VAN DE GROOTSTE EVENEMENTEN in de geschiedenis van ONS DORP, van onze GEMEENSCHAP van ons IJSSELSTEïN D A T ARTIKEL OVER 50 Jaar IJSSELSTEÏN was intressant, h D tó' C/J :thJ moet het feest voor allen intressant- maken. ZATERDAG 8 Mei a.s., tussen t en 5 uur namiddag, zat do inzameling plaats hebben om het startkapitaal voor de fees telijkheden bij U af te halen. Door middel van oen geluidswagen zal II nogmaals aan deze BLIKSEMACTIE herinnerd worden. E N Wilt sravonds al weten wat de opbrengst was, kom dan om 5 uur namid dag naar het Gemeenschapshuisalwaar Burgemeester Soholo de opbrengst bekend zal maken. Wij komen met een grote emmer, Zorgt U dat deze voikemt Het comité, 50.. jaar IJeselsteyn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 9