IJSSEL5TEUNS NIEUWSBLAD 6 ?fei 1971 jaargang 9 no. 27 Parochie TT. Oda 5e2 Ar.ds-f>, in de Iaa st i'jd Zondag: 5„ 30 uur w-eckdi. en est voor Gorarda Penters- Swale 10 uur Hoogmis gesticht jaargetijde voor Antoon Swinkeis en Johanna van Doorn, 1 .30 uur ma and dierst, voor Simon hemmens Maandag: 6 uur woekdionst voor Willen Winnen. DinsdagB uur weekdienst voor Mathijs DeriJfcx, Woer.sdsg: 8 uur weekdienet voor Louis Janssen. DonderdagJ8 uur week.fl lenst vo»r Liet van Staveren. Vrijdag: 8 uur geen ais, 1. .3C uur huwelijksmis voor het bruidspaar Classens- Sandera, 14.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Wi j nkovon - Bus Zaterdag: 19.36 uur. maaddienst voor Jacob Hinsenberg. ---1—g --d'hl.lr. Zaterdag' 19.30 uur van Gas se 1 - Arte. Zondag; 8.31 uur lleurkenn - Spreeuwehberg, 10 uur de Wit - Koonings, 11.30 uur Jongerenkoor cn tekstcommissie --Jongerenkoorrepetitie zaterdag 8 Msi, om HU"1 VIJF in de kerk, zorgt datvalien aanwezig zijn. Ie■ratcomnissleBijeenkomst cp zondag 9 Mei om 10.15 uur op de pastorie. Gaarne allen aanwezig. Motor— Wie1 eremite r.rr,'nuA.s. maandag 10 Mei, is er om 8.30 uur n.ra. een ver gadering in zaal Roelanzia van a'lle leden van het wie Ier comité en verder alle medewerkers van vorig jaar aan de motorwegraces ter voorbereiding van de motorwegraces cp 19 cn 20 Mei a.s, Mogen vijas.Vie medewerkers aan wegrace 1976 op deze vergadering begroeten. Tot Maandag a.s, om 8.30 uur in zaal Bos. •*V ^3 1 Door omstandigheden gaat de reis van de LVBniet door op 18 Mei, maar is verplaatst raar Dinsdag 25 Mei. Kr kunnen ook nog enkels mannen van r»zo T..V.B.- leden ir.ee ais er in lires se voor is. Wij willen er de aan dacht cp vestigen dat dit een bijzondere mooie reis is die door vele ori ginele dingen wordt opgeluisterd., o.a, een. koffietafel in Staphorst, daar wordt geserveerd in originele klederdracht en met oude tafelmanieren. Opgave tn13 Me ia telno506 Kleuterschool, ra woensdag V Mei is er een jaarlijkse kringvergadering voo: kleuterleidsters in Sitzard I.v.m. deze- vergadering hebben de kleuters dus 12 Mei geen school. Carnavalsvereniging, 0 issa— Vrijdagavonc 7 Mei om 8 uur n.m. teaatvergadering met vertoon van de film gemaakt in de carnavals-tijd Ook dc dam.es si. jh var harte wekorr-Tot vrijdagavond in het (iomoena chap o- huis l^utOp hot krmgconc-ours te Venray worden de volgends prijzen behaald1e zestal 1e prijs mot 184 punten. 2e zestal 1e prijs met 1010 punten. 3e zestal 3e prijs met 833 punten. 4c weetal 13c prijs mot 381 punter. Personcelaprijzen: G.Janssen Ie pr. 3 x 5? A.Jaspers 1e prijs 3x2.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1