- - - - - 50 Jarig best Rati van IJSS'Ü-STEYIf, Feostwock van 28 Augustus t/n 5 September 1971. PRO G'R A H M A Zaterdag 28 Augustus: Do feestweak wordt geopend met. sen Eucharistieviering door cc Bisschop, ge assisteerd door dc. Gebroeders Jcnniskene. Daarna, opening van de tan toonstelling-, dit wordt een permanente- toktoonstel ling, waar hot verleden en heden van IJs>sélstöyn uitgebeeld wc-rdt) Dg opening aal goa'chiodfen door de Mininstor van Landbouw. Daarna organiseert, de fanfare, een c*ncours. Zondag 29 Augustus: 3 '-Avonds een ^iroler- avond georganiseerd door 2 groepen. •Kaondag jO Augustus: iJsselsteynsc avond', wat door eigen plaatselijke öenoeu, aangevuld Bot enkele anderen, gevuld zal worden. Dinsdag 31 Augustus: L.L.T.B, af'd. IJoceletoyn viert 5<> jarig bestaan. Overdag wordt er iets. gepland voor de schooljeugd. Kleuterschool: voor dc- meisjes een poppen bureau,. voor de jongens we® cowboy- indianen spel. Lagers school: is nog niet bekend. Do töfct-ontioa en prijzen zullen be schik ca ar werden gesteld door de L„L,1V3» e.n bber*hle-::iibank. Woensdag 1 September: 8 ion van Funea en Bert van Dongen tullen een middag verzorg»n voor do bejaarden, Dnnciordag 2 September.: L.tr.L, organiseert s'avonds een modeshow verzorgd door: Borden- Tri^hokens dit <ionray. Vri jdng 3Septomber ■Leze avond .zullen dB Boortjes van Buutfen en Drxeka dó avond verzorgen. Zaterdag September: s'Morgens .atletiek, s'aidèags film Voor de jeugd. s'avonds kouïon. er 3 popgroepen Voor de oudere jeugd en welï 1. Mr. Albert. - Show. 2. Earth and fire. 3. Blue. Planet. Zondag 5 Septembar: Cc rui tor.club organiseert eeaeevrftAvonds konen er 2 popgroepen voor de jongere- jeugd en wel: nog# 2, Renaissance Fair. Al g 0 in on o punten: Er kor.it c.en gedenkboek over verleden e.11 heden, van IJ sa cl feteyn *ot illustraties. Een grote fbostboat, wanr da festiviteiten in rlpéts hebbon. Pc kosten van daSo festiviteiten -zijn geschut op f.36.000, Dit prOfcraiama is voorlopig, or kan dus nog iets aan veranderd werden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 10