;'Dc Buiszoekers" Uitslag wedstrijd Quevy, 18 April 1971» aan komst te duif '10.46.50 uur. P..M.COX-: 1.0 pr. JCusters* 2-4-12-17-2C-26-27-33-36a pr. fuHouben: 3» 14 18-21 -38e pr. C.binders: 9-6-7-10-29-32e pr. A.Hendriks: 8e pr. K.G-om- mersï 9-31-41e pr. J.Cox: 11-.22-43e pr. JJan 3 sen-Ei13-24~25~43e pr. Ohr. Hellegers; 16-28-40-42-46-3 pr. HDlïillems: 15-34-37e pr. M.Vergeldt. 19--2.3-30e pr. H. van Ass: 35e pr. M.Janssen: 39e pr. H.Janssen; 44e pr. Uitslag vlucht Ottignies, 11 April 1971» aankomst e duif 1 1 .01 -50 uur. G-„ binders.: 1-7-13-1 5-22-37-4 5e pr. J .Janssen- N. 2-30-44-46-52e pr. J. van Soest: 3-33-47e pr. j". Custers: 4-5-12-16-23-29e pr. ?.M. Cox: 5-40-53© pr. II.Janssen; 8-9-10-51© pr. A.Hendrix: 11-l8-2A-28-49-30e pr, K.Gornmers; 14-2(9-35© pr. H. van As-s: 17-20-34© pr. M.Houbsnt 19-25-32- 48e pr. J.Cox: 21 -41 e pr-H.V/i llcms27-36-4-2© pr. Chr .Hellegers31e or. J,Janssen: 38-39e pr. B.binders: 43e pr. ui f slag vlucht quevy 18 April 1971» los 9 uur, aan komst 1o duif 10,.44.48 uur,"laatste duif 10.57.40 uur. J. v.c.Synden: 1-3-6-28© pr. P.Camps: 2-31e pr. J.W.Hendrir: 4-8-9-10- 2-19-23-24-37© pr, -Jos .Pouwe I s; >-?2o pr. J.Derix: 7-98-26© pr. E.Ver hoeven: 19 s pr. M.Philispen: 13e pr. J.Arts er. Zn.: 14-17-33 pr0. Phi lip sen i 15—2lpr; Jac.Camps; 16-34© pr. Jac.IIendrix: 20e pr. P.Arts: 25e pr. MffArts; 27-30.-36© pr. HKoonings29e pr. A. van Asten: 32-3p' p"-"JPhi lip sen38© pr 'Voor het slijpen van Uw grasmachine kunt U bij ons terecht, bij onze- speciaal ontworpen slijpmachine. Denkt U s.r ook aan om Uw vveideap- I paraat -op tijd te laten controle ren. Verder leunt 0 bij ons terecht voor; j rijwielen, alle huishoudelijke artikelen, verlichting I koelkasten er.z. Beleefd annbcvc'lend, Gebr,Keysers Textiel— aanbiedingen v'*or Zomerse dagen,. Jcngens-Heren weekenders zeer mooie stofsoorle. Hinderpullys en j urkje s Modekleuren sokken en sportkou sen,w.o. DUET "over de knie" kous Bekende, merken Ondergoed. - Doe 't Zelf japons toffen. Sn voor Uw woning: IKI matrassen TAVO stalen bulsmeubelen Gordijnen e vitrages Luxaflex— zonwering Uw cocoslopers worden gratis ge boord di.t alles bij; BALTISSEN, in eigen dorp. Lit cnze HANDWERK afdeling brei of haak hu reeds de komende mode voor straks met goedkope aanbiedingswoi, of laat dit door ons verzorgen, nu reeds een IJsselsteyrs voor deeltje, vraag nu naai1 patronen Qaucho broek Kr xeke hc-okcr ïuhiekpak Bikini Strandsets Spreien etc. B.ALT IS SEN - TEXT I E 1. Koninginnedag is onze winkel ge opend van 9 tot 12 mor, s'midda GÊSLOTEN Ge.br, Keysers, BENZINE iedere dag geopend van 8 tot half 10, behalve zondags van 1.0 tot 6. uur» na 6 uur is de pomp GESLOTEN Gebr. Keysers-, To koop: 70 kg. Bintje pootaardap pelen, en Bintje octaafdanpclen b i jHubMae s senFe e1 weg F DANSENDANSEN op zaterdag Mei1971 in het Gemeenschapshuis Muziek: The Lonely Birds. aanvang uur Steeds uil voorraad leverbaar, diverse perkpianten bij: J.Verlinden, Heidaepeelweg 79. j

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 4