L.L.T. B. ifgclopcn weck brachten wij in rekening voor de voornaam ste producten, fa niico boerderij en af magazijn per 100 kg., exclusief 4 Bik'. Zeugenneel Zeug önbrok/korr el Big .s*iopfokko-rrel 5'0 kg. Baby—- biggenmeel B a b"y- bigqenkor-i -el Big .cnctartmeol Big- ans tartkor rel SI c c li tvark ensmeel Slachtvarkonskorr el Vóll. foktoornmeel zw. opfokvoeder I XX Bs.t t eri j enne el Kaikooiakoi-rel I f» 36.10 36.70 84.— 49.40 50,40 40.90 41.50 37.40 38,— 39.20 42.20 4] 39.30 45.70 Brcadkuikerk orrel Baby- kolverkorrel K a1Ver br okk e r. ÊR. R un-d v c e b r. ok en AB Mm er alenbr ok Min er el enk o ek Mestbrok voor rundvee DMV. groen Pa ar e orokken Voll. lcgmecl Koekjes AB. C* Duivenkorrel (zomer) Kalkoenkorrel II (snelm.j f. 'I5.30 36.50 34.-- 33.30 34.50 36.50 33.90 138,— 34.80 39.80 35.4c 37.40 52.4c 48.10 Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing jer IOC kg.bij oen bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags voor de datum'van bezorging gedaan te zijn, voer do middag, anders vervalt 10 ct. korting per 100 kg. 1000 kgq 2000 kg. 4000 kg. 6000 kg. 12000 kg. en meer. Bulk: 1.50 1.55 1-60 1.65 1.70 Gezakt: -.05 -.10 -.15 -«20 Op ,1e kampioenschappen vcelzijdigheidswadstrijden van dc I.L.K.B. ir Roefgel, behaalde Ant. Pools met Hilda een prachtige 2e plaats, en werd daarmee reserve- kampioen in. de lichte klasse van Limburg. Op koninginnedag wordt er in Venray om 4 uur na. een springwedstrijd gehóuden waaraan ook enkele ruiters van onze vereniging deelnomen. Op zondag 3 Rei wordt er weer een kringwedstrijd gehouden in Korst. Dit is de laatste krin.gwei.strijd vóór dit seizoen. Het begint om 10 uur ftct indiyiduele dressuur en s'aiddags om 2 uur mot springen. o^fgnen. Zaterdagmorgen verwachten we alle ruiters cm 10 uur op het terrein bij Jan Smits, Puttenweg. Pom011 gtratie Koninginnedag. Op 50 April a.s. zal er een demonstratie gehouden w or eer. in Ven ray, aan de Lange weg. Dit' .programma begint om 4 uur. Van verschillende afdelingen, waarvan ook IJssr stcyn, zullen enkele ruiters eendemonstratie springen, en een num/.uip .•..nc.ividu- ala dressuur' verzorgen-» Dc toegang is gratis. BEDS IJ F S G 0 E D E E E N W T 1\T K E L Het ruimst gesorteerd op vleideafrasturingcgebied MOTTO- Puntdraod BEKAKRT- Gladdraad -Schapengaas - Varkensgaas e< ISOLATOREN- Plastic en Porcelein. Handvatten. BATTERIJSCHRIKDEAAD APPARATEN. Komt zien, en doe Uw voordeel 11 i

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 2