i/OOR J AA R5T IJ D G A SS EL'5 EnKaBê - S U F E Vers vL.eps ^o.anj-udiagen If Bieten, öi POULÈT 250. gram 2.Oh SCEGifD-pRCARBON/JDE 500 3*':0 linsëag: TARTAAR v2 stuks 1,35 iliKBDRGERS3 1*50 Woensdag;: GEMAKT 500 grom 2.4-8 Donderdag: EAM1R8&1RS 3 stuks 1.50 Vors uit do. bakkerij Dit weekend: 3 VLAAITJES f.1.^-0 IV» sof d acnbeveLead, Jan vnn tos.se! In Mei logt ieder regeltje een êi 14 De koeien gr. n weer in de wei-, Sn dameswat doet GIJ 5 C E '0 O ff H A K E I 11 11 t En wij holpen aan de spullen J4J Zoels: t, - Berst exweric, Zomen en Sponzen, Zee® en sohoonmaoka-iddcD en., AL1B VEEFGOOETEK met 10 korting tot einl Mei, Verder hebben we handig® ringen met deksel voor het ophangen var, vuilniszakken, we leveren ze in staan uitvoering en voor bevestiging da muur. nc zij ook zêer handig voor gebruik in dp hèkicc-n. BUS voor Uw sch©©ninaak*artikeien naar: DE BADRÏJEAGÜEDERENWINKEL van de L.L.T.B. Ie. verband met Kaninginnada* (30 April) verzoeken wij de b e rxO'htg 's en ned-owerkersde borichtott c.S. de komende week in te tevo ren uiterlijk Binsctag 27 April 1971; tot .5uur- n.m. lij voorfëacst dank voor da .medewerking. VC1&

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 7