Do voornaamste pnjSen van onze producten 213n afgelopen gelxjm ge weest ara de voor-gaande week* Voor prijsvergelijking kan men dus IJHD. no, Pk hanteren. In verband met fCcni.igi nnedag zul].en kantoor en .magazijn op Vrijdag 30. Apr.il de gehele dag. gcelo+-on aijr.. Saterdag 1 Mei zal gewerkt worden, en zullen de buik bés tellingen worden uitgevoerd. U gelieve tijdig to bestellen, zo mogelijk Don- dc-rdag?oormlddagzodat ec-h goede buikplanning mogelijk is. -JH'-JfifiS op donderdag 6 Mei c.*s* zcl .de Commissaris van de Koningin in Limburg, Br.Mr.Ch. van Rooy met do loden van de Gedeputeerde Staten eon werk bezoek brengen aan ons dorp. 'Wij hebben do Commissaris bereid gevonden, om in het kader van dit werkbezoek de officiële opening van onze nieuwe kleuterschool te verrichten. Om zoveel mogelijk mensen van dit niet alledaagse gebeuren getuige te laten zijn, stellen we ons voor, om bij goed weer de officiële handelingen vóór de nieuwe school te doen plaatsvinden. Be opening zal om half drie -geschieden, waarna een rondleiding van het gezelschap en genodigden door de kleuterschool zal plaats hebben. Omdat een bezichtiging van de school door ouders en belangstellenden onmogelijk in liet programma, kan worden ingepast, zal Zondag 9 Mei een "open dag" gehoudo- worden,- waarover nog nader bericht volgt. i'i'ij roepen allen op, om ons dorp op 6 Kei een feestelijk aanzien te goven, door do vlag uit te steken. Het schoolbestuur Ponyclub "Be Wclshruiters". -■*>-- - Uitslagen le knngwedstrxjdc Op 2'e Paasdag hebben we deelgenomen aan de .kringwedstrijd te Horst. We behaalden daLor de volgende successen: Individueel dressuur. Marcel Baltissen op Othello. Rogier Kappen op Piccolo. Thijs Derikx op Sarenko, Cntcgörie S;licht 2c prijs C;licht 2e B.middel 6e Springen. Voor de springproef slaagden de volgende ruiters: Peter Claessens op Kings Blue, Thijs Derikx op Sarenko, Maarten Kappen op Piccolo. Deze laatste 3 ruiters zullen op Koninginnedag meewerken aan een springdemonsLra- tie van ponyruiters op het concours- hippique te Venra.y. Deze demonstratie zal s'middags om half vier plaatsvinden. Bes tin :rsTor ad er ingDonderdag 29 April om 8 uur n.m. zal een bestuursvergadering worden gehouden in cafo Roelanzia. Oef c 1 w>r o ;;r mamma.. Zaterdagmorgen word er. alle ruiters en amazones om 10 uur ver wacht op hut oefenterrein van de grote ruiters. H.H. Landbouwers. Voor het machinaal dunnen van Uw bie ten mot Vicon bietendunrierhouden wij oris aanbevolen. Voor hen die intresse hebben is echter wol tijdige opgave gewenst. Loonbedrijf J. Ver bruggen, Heidsepec-1- weg.o2, JJcselsteyn, tel.no.305- A.s. Zaterdag 2k April 1971, DISCOTHEEK in zaal Roelanzia. D.J» Jan Hondriks, aanvang 19-00 uur. Leeftijd? ik jaar. Steeds uit voorraad leverbaar, diverse soorten perk planten. J.^erlinden,Heidsep.eelweg 79» Steeds me.-r i;;£Óe, Beschilderde melkbussen, voor hal of kamer. Ook voor gewenste opdrachten. Hein van Well, schoolweg 3a, tc-1.379 Te koop: 1 volar;,gen K.S. koe, W.. Philipsen, Ringweg 12.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 2