iJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 22 April 1971. jaargang 9 no. 25 Parochie H« Oda. 5e Zondag.in de Paastijd. Zondag: 8»30 uur weekdienst voor Willem Winnen, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur weekdienst voor Gerarda Peeters- Ewals. M mandag: 8 uur leesmis voor Harrie Stiphout. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Louis en Harrie Arts, Woensdag: 8 uur maanddienst voor Gerard Vullings, Donderdag:8 uur weekdienst voor Louis Janssen. Vrijdag: 8 uur weekdienst voor Mathijs Derikx, 13*30 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 25 jarig huwelijksfeest van Willems- Leramen. Zaterdag; l't.30 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 25 jarig huwelijksfeest van Spreeuwenberg- ïïubers, 19*30 uur leesmis Voor Maria van Soeèt- Swinkels en de overleden familie Smedts- van Soest. Zaterdag: 19*30 uur Knippenberg- Claessens. Zondag: 8*30 üur Kappen- V er stegen, 10 uur van Gassel- Arts, 11.30 uur Fleurkens- Spreeuwenberg. ^QJ£££zLc.-.O.0-1 -*. Proficiat met jullie succes in Deurne afgelopen zaterdag. De volgende keer nog wat beter en dit kan, maar dan moet je blijven oafeneii. Kom daarom morgen, zaterdag Zk- April allen naar de repetitie. Aanvang 8.15 uu-r- ma., (na de avondmis) 2 n de icerk. JiH.eJ~eAi...Sa. De komende week, vrijdag 30 April is koninginnedag, en dan zal de bank GESLOTBN zijn. We zullen daarom evenals' in de goede week de vrijdagopenstel ling houden op donderdag 29 April, d.w.z. dat de bank dan van 13-30 uur onafgebro ken tot 19*30 uur geopend is. Mogen wij U vragen met bovenstaande rekening te hou den, Bij voorbaat hartelijk dank. Vrijdag 30 April is het koninginnedag. Op deze dag worden voor do ,*-' c ron van de lagere school weer festiviteiten georganiseerd. s'Morgens worden er zowel voor de jongens als voor de meisjes sportwedstrijden ge organiseerd. De regeling hiervan wordt op school bekend gemaakt, s'Middags wordt er voor de hoogste 3 klassen een vijfkamp georganiseerd, terwijl voor de laagste 3 klassen kinderspelen in de bekende trant gehouden worden. Na afloop vindt de prijs uitreiking plaats alsmede de uitreiking der medailles voor de winnaars der ver schillende groepen* Voor elk kind is er een prijs(je). Tot slot volgt nog een klei ne traciatie. Uw besoek bij de festiviteiten wordt zeer op prijs gesteld» Ca^was^enigin^ Vrijdog 30 April a.s. is or een vergadering om 8 uur in het •Gemeenschapshuis, voor leden en. medewerkers* op dinsdag l8 Mei a.s. wordt een uitstapje gemaakt naar Drente. Voor inlich tingen on opgave tel.no.586. Opgave vóór 13 Mei 1971* Tevens kunnen de dames zich Opgeven voor een excursie naar Maria- Poepaan, opgave vóór 1 Mei 1971* Vertrekdatum wordt nog nader bekend gemaakt. De reis naar Karia- Poepaan moet ieder op eigen gelegenheid maken*

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1